Cevaplar

2012-12-28T22:23:30+02:00

x inek sayısı y deve sayısı olsun x+y=20 

ineğin 4 devenon 2 ayağı var o zaman 4x+2y=70 denklemde sadeleştirme yapılırsa

2x+y=35 olur x+y nin 20 olduğunu biliyoruz. denklemde yerine yazarsak x=15 çıkar y =5 çıkar yani 5 deve 15 inek var

0
2012-12-28T22:41:39+02:00

hgklghjkghköjbklkkjdlahdfsdjkahdajwşjkdslkaşd<jkfh<kalhknxxxxxx.w.................daaaamşlamdkmlmklşmldmşlwklkmdliKLHLGLKİlKLJDKFHJFHJFH

0