Cevaplar

2012-12-28T22:59:58+02:00

Türklerin Divan edebiyatına kattığı nazım şeklidir. 
Aşk ve güzellik konularını işler 
Bestelenmek üzere yazılmış şiirlerdir. 
Bu yüzden bent sayısı azdır.
Konu genellikle aşk, sevgi, sevgili, içki ve eğlencedir. 
Kafiye düzeni murabbaa benzer. Ama farklı da olabilir:
aaaa bbba ccca ... 
ccca ddda eeea ... 
aaxa bbba ccca ddda 
aanaan bbban cccan ... 
aaxan bbban cccan dddan
Nedim bu nazım şeklinin en önemli şairidir.Enderunlu Vasıf ve End. Fazıl da şarkı yazmışlardır. Yahya Kemal’in de şarkıları vardır.Her bendi beş dizeden oluşan nazım biçimidir. 
Her konuda yazılabilir. 
Aruzun her kalıbıyla yazılır. 
Bu biçimde şarkılar da yazılabilir. 
Kafiye şeması:
aaaanan bbbanan cccanan dddanan 
aaaaaan bbbban ccccan ddddan 
bbbaa cccaa dddaa eeeaa
aaaaa bbbba cccca dddda

0
2012-12-28T23:06:44+02:00

1. Koşma


Âşık edebiyatında en çok sevilen ve kullanılan nazım şeklidir. 
Dört dizeli bentlerden oluşur. 
Dörtlük sayısı 3-5 arasındadır. 
11’li hece ölçüsüyle (6+5 ya da 4+4+3 duraklı olarak) yazılır/söylenir. 4+3 ve 4+4 kalıbıyla söylenmiş koşmalar da vardır. 
Şair son dörtlükte mahlâsını söyler. 
Uyak düzeni abab cccb dddb... şeklindedir. İlk dörtlüğün uyak düzeni xbxb ya da aaab şeklinde de olabilir. 
Koşmalar genellikle lirik konularda söylenir. 
Aşk, güzellik, tabiat, sevgi vb konular işlenir. 
Koşmalar konularına göre güzelleme, koçaklama, taşlama, ağıt gibi nazım türleri içerir. 
Karşılıklı konuşma (dedim-dedi) biçiminde olan koşmalar da vardır. 
Ziyadeli koşmalara ayaklı koşma denir: ab(b)ab(b) cccb(b) dddb(b) ...
Önemli koşma şairleri Köroğlu, Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Gevherî, Erzurumlu Emrah, Âşık Ömer.

2. Semai


Aruzla ve heceyle yazılan olmak üzere iki türlü semai vardır. 
Heceyle yazılanlar koşmaya benzer. 
Tek fark dizelerin hece sayısıdır. 
Semai sekizli kalıpla yazılır. 
Kendine özgü bir ezgiyle söylenir. 
Dörtlüklerden oluşur.
Dörtlük sayısı 3-5 arasındadır. 
Uyak düzeni aynıdır. 
Sevgi, güzellik, ayrılık ve doğa konularını işler. 
Karacaoğlan ve Erzurumlu Emrah bu alanda meşhurdur. 

0