Cevaplar

2012-12-28T23:19:56+02:00

Rakamları sıfırdan farklı 4 basamaklı 20 tane
sayının, her birinin yüzler basamağı birer artı-
rılıp, onlar basamağı 4 er azaltılırsa bu 20 tane sayının toplamı kaç artar?
A) 1200 B) 1500 C) 1800
D) 2000 E) 2400
2- Üç tane ardışık pozitif tek sayının çarpımı bu
üç sayının toplamının 7 katına eşit ise; bu üç
sayının toplamı nedir?
A) 11 B) 13 C) 15 D) 21 E) 27
3- 3 4
(121) (231) + sayısı ikilik tabanda kaç
basamaklı bir sayı olur?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8
4- x x 3
(143) (70) = +
olduğuna göre,
8 10
(xx) (A) = ise, A nın eşiti aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 54 B) 56 C) 62 D) 64 E) 66
5- 1 3 5 ... 21 x + + + + =
3 6 9 .... 45 y + + + + = ise y nin x türünden
eşiti nedir?
A) y 2x 15 = + B) y 3x 3 = −
C) y 2x 10 = + D) y 3x 6 = +
E) y 6x 30 = −
6-
n
19! 2 .A = n N∈ olmak üzere, A çift doğal
sayı ise, n en çok kaçtır?
A) 8 B) 12 C) 15 D) 16 E) 17
7- 45! 5! − hesaplandığında onlar basamağında
hangi rakam vardır?
A) 0 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8

2 5 2