Cevaplar

2012-12-29T09:58:17+02:00

Doğal miras ve kültürel mirasın önemli bir site UNESCO Dünya Mirası Komitesi tarafından Dünya Mirası olarak sıralanabilir.UNESCO programı, katalog, isimler ve insanlığın ortakmirası olağanüstü kültürel ve doğal öneme sahip siteleri korur. 725 kültürel, 183 doğal ve28 karışık özellikler 153 ülkede,: Mart 2012 tarihi itibariyle, 936 Dünya Mirası vardır.

1972 UNESCO Dünya Mirası Sözleşmesi bitki gibi biyolojik kaynakların, insanlığın ortak mirası olduğunu kurulmuş veya önsözde ifade edildi: "Bir bütün olarak insanlığın dünya mirası olarak korunması gerekir.". Bu kurallar, muhtemelen kaynak ülkeleri dışında bulunangenetik kaynakları, büyük kamu bankalarının yaratılmasına ilham.

Yeni küresel anlaşmalar (örneğin, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi), şimdi biyolojikkaynakların (mülkiyetin) üstünde egemen ulusal haklarını vermek. Biyoçeşitliliğin statikkorunması fikri kaybolan ve kaynak ve yenilik kavramı aracılığıyla, dinamik koruma fikri yerini.

Yeni anlaşmalar, biyolojik çeşitliliğin korunması sürdürülebilirlik kaynaklarının geliştirilmesive bunların kullanımından kaynaklanan faydaları paylaşmak ülkeler taahhüt. Yeni kurallara göre, bu bioprospecting veya doğal ürünlerin toplanması faydaları pay karşılığında, biyolojik çeşitlilik bakımından zengin ülke tarafından izin verilmesi için sahip olması beklenmektedir.

2005 yılında, Dünya Mirası Deniz Programı Olağanüstü Evrensel Değerler deniz alanlarıkorumak için kurulmuştur.

1 2 1