Cevaplar

2012-12-29T10:42:34+02:00
Recaizade Mahmut Ekrem, Sami Paşazade Sezai ve Nabizade Nazım edebiyatımızda realizmin ilk temsilcileridir.
Muallim Naci dışındakiler Batı ve Batı edebiyatı yanlısıdırlar. Muallim Naci, Divan şiirini savunur, ötekilerden farklı olarak şiirlerinde yalın bir dil kullanır.    2.1) İlk Gazeteler:
a) Takvim-i Vekayi (1831 ) : 
ilk resmi Türk ga­zetesi
b) Ceride-i Havadis (1840 ): ilk yarı resmi ga­zete.
c) Tercüman-ı Ahval ( 1860 ) : İbrahim Şinasi ve Agah Efendi tarafından çıkarılan 
ilk Türk gazetesi
d) Tasvir- i Efkar (1862) : Bu gazeteyi Şinasi yalnız çıkarmış, yurt dışına çıkmak zorunda kalınca Namık Kemal’ e devretmiştir.
e) Hürriyet (1868 ): Namık Kemal ve Ziya PaşaLondra’da çıkarmıştır.Muhbir ( 1866 ), Basiret
0