Cevaplar

2012-12-29T09:55:13+02:00

AMAÇ

Canlı modeli farklı bakış noktalarından ölçü-oran ve desen tekniğine uygun çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA

Ailenizden veya arkadaşınızdan birini karşınıza model olarak alınız, modelinize
hareketsiz duruş verdirerek proporsiyonlarını araştırınız.

İnsan figürü çizimi ile ilgili araştırmalar yaparak bulduğunuz bilgileri
arkadaşlarınızla paylaşınız.

Çocuk, genç ve yaşlı insanların vücut yapılarındaki farklılıkları gözlemleyiniz.

İNSAN FİGÜRÜ ÇİZİMİ

İnsan Figürünün İdeal Oranları

Figür:Genel anlamda resimde kullanılan canlı eleman. İnsan ve hayvan resimleridir.

İnsan figürünün orantılarını saptamak için elimizde, üç kanon ölçüsü bulunmaktadır.

Kanon:Modül adı verilen bir ölçü biriminden yararlanarak insan vücudunun oran ve boyutlarını saptayan bir ölçme sistemidir.

Normal figürler için; yedi buçuk başlık kanon

İdeal sayılan figürler için; sekiz başlık kanon,

Kahraman figürleri için; sekiz buçuk başlı kanondur.

0