Cevaplar

2012-12-29T11:06:44+02:00

Amaçlar
Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
• küme kavramını, küme işlemlerini, küme işlemlerinin özelliklerini ve kullanılan simgeleri tanıyacaksınız.
• küme ailelerini, kümelerin dik çarpımını, sonlu ve sonsuz kü-
meleri inceleyeceksiniz.
• küme kavramının ve küme dilinin matematikte nasıl önemli
bir araç olduğunu göreceksiniz.
İçindekiler
• Giriş: Küme Kavramı
• Kümeler İçin Temel Tanımlar
• Venn Çizenekleri
• Küme İşlemleri
• Küme İşlemlerinin Özellikleri
• Sonlu ve Sonsuz Kümeler
• Küme Aileleri
• Çarpım Kümeler
• Değerlendirme Sorula

0
2012-12-29T11:07:15+02:00

http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCme

 

burda var kolay gelsinnnnnn

0