Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-29T11:48:55+02:00

1A ve 2A grubu elementleridir. a) 1A Grubu(Alkali Metaller) Alkali Metaller: H, Li, Na, K, Rb, Cs ve Fr Periyodik cetvelin birinci grubunda bulunan; Lityum, Sodyum, Potasyum, Rubidyum, Sezyum ve Fransiyum elementleridir.  Bu grup elementlerinin hidroksitleri kuvvetli baz özelliği gösterdiğinden, bazik anlamın gelen alkali metaller adıyla bilinirler.  Alkali metaller, en dış s orbitallerinde 1 elektron taşırlar. Bu nedenle kimyasal tepkimelere karşı girme istekleri yüksektir.  Genel Özellikleri:  1. 1A grubu elementlerinin sem bolleri; H, Li, Na, K, Rb, Cs ve Fr şeklindedir.  2. Alkali metallerin erime ve kaynama noktaları düşük olup, grupta aşağıya doğru inildikçe erime ve kaynama noktaları daha da düşer. Sezyumun erime noktası o kadar düşüktür ki, sıcak günlerde sıvı halde bulunabilir.  3. Bıçakla kesilebilecek kadar yumuşaktır. İlk kesildiklerinde yüzeyleri gümüş parlaklığındadır.  4. Diğer metallerin aksine, yoğunlukları ve erime noktaları oldukça düşüktür. Lityum, sodyum ve potasyum yoğunlukları ilginç bir şekilde sudan daha küçüktür.  5. Atom çapları aynı periyotta bulunan diğer elementlerden daha büyüktür.  6. Elektrik akımını ve ısıyı iletirler.  7. Dış orbitaldeki tek elektronu kolaylıkla verip elektron sistemlerini asal gazlara benzeterek +1 değerlikli iyon (katyon) halinde bileşikler oluştururlar.  8. Alkali metal atomlarında elektronlar, çekirdekten uzakta olduklarından koparılmaları kolay, iyonlaşma enerjileri düşük ve dolayısıyla en kuvvetli elektropozitif elementlerdir.  9. Işıklandırıldıklarında elektron yayabilirler. Bu sebepten potasyum ve sezyum foto-elektrik hücrelerde kullanılırlar.  10. Tabiatta en bol bulunanları sodyum ve potasyumdur. Yer kabuğunda bulunan elementler içinde altıncı ve yedinci sırayı alırlar. Lityum daha az bulunmasına rağmen, hemen hemen bütün kayalarda az miktarda rastlanır. Rubidyum ve sezyum çok az bulunyr.

1 5 1