Cevaplar

2012-12-29T11:57:19+02:00

2A grubu elementleri periyodik cetvelde S blokunun 2. sırasında yer alır. Grup
komşusu olan 1A grubundan daha az aktifken 3A grubundan daha aktiftir. Grup
elementlerinin son yörüngelerinde 2 (nS2) elektron bulunur. Bundan dolayı 2 elektron
vererek kolayca soy gaz elektron düzenine ulaşır ve +2 değerlikli kararlı bileşikler oluşturur.
Berilyum dışındaki grup elementleri bileşiklerinde iyonik yapılı bileşikler oluştururken
berilyum genellikle kovalent yapılı bileşikler oluşturur. Bu da berilyumun toprak alkali
metallerinden farklılık göstermesine neden olur.
Grup elementlerinden berilyum ve bir ölçüde magnezyum grubun diğer
elementlerinden farklılık gösterir. Kalsiyum, stronsiyum ve baryum birbirine benzer ve
periyodik cetveldeki yerlerinden beklenen özellikleri gösterir. Benzer bir ilişki berilyum,
magnezyum ve kalsiyum içinde söylenebilir. Berilyum grup içinde atom yarıçapı en küçük
olan atomdur. Berilyum atomu +2 değerlikte iken çok küçük iyon yarıçaplı olması, oksit ve
hidroksitlerinin amfoter özellikte olması ve metalin kovalent bağ yapmasını açıklar

1 1 1