Cevaplar

2012-12-29T13:06:56+02:00

namaz  ALLAH a şükür için kılınır namaz bir ibadettir

0
2012-12-29T13:07:32+02:00

. NAMAZ NEDİR VE NİÇİN KILINIR ?
“Namaz” sözlük anlamı olarak duâ, yalvarma ve yakarış demek olup, bir takım şartlardan meydana gelen ve tekbirle başlayıp selamla biten özel söz ve hareketlerden oluşan ve yalnızca Allah için yapılan bir ibadet biçimidir. Kur’anıkerim’de namaz karşılığı olarak ‘salat’ kelimesi kullanılır.
İslâm’ın şahadet kelimesinden sonraki ilk şartı namazdır. Mekke’de, Peygamberliğin on birinci senesinde, Miraç gecesinde beş vakit olarak farz kılınmıştır. Namaz, akıl sahibi olan ve ergenlik çağına giren her Müslüman’a farzdır.
Yüce Allah, Kur’anıkerim’in birçok yerinde “Namaz kılınız”1 diye emretmiş, Peygamber Efendimizde bir hadisi şerifte “12”2 buyurmuştur.
Yüce Allah evreni ve içindekileri bir düzen ve uyum içerisinde yaratmıştır. Biz insanları, akıllı ve düşünebilen varlıklar olarak tüm canlılardan üstün kılmış, dünyadaki sayısız güzellikleri insanların yararlanmasına sunmuştur. Bizi en güzel surette yaratan ve bizlerin yaşamlarını sürdürebilmesi için en uygun şartları hazırlayanın ve etrafımızı çepeçevre saran bitkiler, meyveler, ormanlar, nehirler ve denizlerin yaratıcısının Yüce Allah olduğunu biliriz. İşte tüm bunlar bizleri yaratıcımıza şükretmeye yöneltir. Allah’a şükrümüzü sunmanın yolu da ona ibadet etmektir. Namaz, Allah’a şükrümüzü sunmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak için yapılan ibadetlerin en başta gelenidir.
Namaz,. Yalnızca Allah için kılınır. Ona olan bağlılığımızı, sevgi ve saygımızı namaz kılarak gösteririz. Bu sayede de Onun hoşnutluğunu kazanmış oluruz. Allah Kur’anıkerim’de , “Namazı kılın, zekâtı verin, peygambere itaat edin ki merhamet göresiniz”3 buyurarak bizlerin niçin namaz kılmamız gerektiğini açıklamıştır.
Namaz, Allah ile kul arasında bir diyalogdur. Cemaatle kılındığında toplu yapılan diyalogdur. Her sınıf insan; amir, memur; fakir, zengin; âlim, cahil; büyük, küçük; kadın, erkek; hür, köle; kuvvetli, zayıf yan yana, omuz omuza saf tutar. Allah’ın huzurunda el bağlar, divan durur. İtaat eder, kulluğunu idrak eder. Allah katında, herkesin eşit olduğu belirlenir. Namaz sayesinde yan yana gelen insanlar, günlük hayatlarında da, sosyal yaşayışlarında da birbirlerine karşı eşit davranma ihtiyacını duyarlar.
Peygamberimiz, namazı müminin miracı (ilâhî huzura yücelişi) olarak tarif etmiştir. Namaz kılan kişi, insanın varabileceği en yüksek Allah’a yakınlık noktası olan miracı gerçekleştirmiş olur. Namazda, Allah’a yakın olduğunu hissederek manevî bir mutluluk duyar.
2. NAMAZIN İNSANA KAZANDIRDIKLARI
Namaz her şeyden evvel Allah’ın hoşnutluğunu kazanmamızı sağlar. Bunun dışında insanın ruhuna, bedenine ve davranışlarına da pek çok şeyler kazandırır. Namaz sayesinde ruhen huzurlu ve mutlu, bedenen temiz, sağlıklı ve zinde, davranış olarak ta terbiyeli, ahlâklı ve olgun birer insan oluruz. Allah’ın huzuruna çıkmış olma bilinciyle gönlümüz ferahlar, kalbimiz aydınlanır. Allah'ın sonsuz gücüne sığınarak kendimizi güvende hissederiz. Şimdi namazın insana kazandırdıkları şeyleri inceleyelim;
2.1. Namaz İnsanın Duygu Dünyasını Zenginleştirir
Namaz, insanın sonsuz güce sahip olan Allah’a sığınması, Ona yalvarma ve yakarışıdır. Allah’ın gücü karşısında kendi gücümüzün olmadığını, hatta çok aciz yaratıklar olduğumuzu biliriz. Güçsüz olanlar güçlü olanlara teslim olurlar. Bizde namazla, sonsuz güce sahip olan Allah’a teslimiyetinizi ifade ederiz. .Namazla, sadece Allah’ın önünde eğilineceğini, başka hiçbir şeyin önünde eğilinmeyeceğini öğreniriz. Allah’tan başka hiçbir varlığa ve hiçbir kimseye kulluk yapılmayacağını, bütün insanların Allah katında eşit olduğunu öğreniriz. Bütün bunlar namaz kılan insanı özgürleştirir,duygu dünyasının önündeki engelleri kaldırır.
Namazda, duâ ve yakarışımız doğrudan Allah’adır. Hiçbir aracı olmaksızın duâmızı yaparız. Onun her şeyi bildiğini, hiç bir şeyin ondan gizli kalamayacağını bildiğimiz için bütün içtenliğimizle Ona duâ ederiz. Bütün duygularımızı Ona açarız. Bunlarda bizim ruhen ferahlamamızı , duygusal olarak zenginleşmemizi sağlar.

0