Cevaplar

2012-12-29T13:16:43+02:00

Aba vakti aba, yaba vakti yaba alan yanılmaz.
Anlamı: "Her şey zamanında yapılırsa kişi kazançlı olur" anlamında bir söz.

Abanın kadri, yağmurda bilinir.
Anlamı: "Daha önce kıymetsiz gibi görünen bir çok şeyin,kullanım zamanı geldiğinde değeri artarSosyal seviyesi eşit insanlar birbirlerini çekemezler" anlamında bir söz.

Abdal abdalın ne umduğunu, ne bulduğunu ister.
Anlamı: "Sosyal seviyesi eşit insanlar birbirlerini çekemezler" anlamında bir söz.

Abdal ata binmiş bey oldum sanmış.

Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz.

Abdala "kar yağıyor" demişler, "titremeye hazırım" demiş.

Abdalın arkadaşlığı yol görününceye kadardır.

Abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır.

Abdestsiz sofuya namaz dayanmaz.

Acele giden ecele gider.

Acele işe şeytan karışır.
Anlamı: "Düşünüp taşınmadan, çabuk davranılarak yapılan işten iyi sonuç beklenmemelidir; o iş ya yanlış ya da bozuk olur" anlamında bir söz.

Acele yürüyen yolda kalır.

Acemi katır kapı önünde yük indirir.
Anlamı: "Elinden yeterince iş gelmeyen kimseler,kendilerine verilen görevi istenildiği biçimde yapamazlar" anlamında bir söz.

Acemi marangozun talaşı tahtasından çok olur.

Acemi nalbant gavur eşeğinde öğrenir

Acemi nalbant gibi kâh nalına vurur, kâh mıhına.
Anlamı: "Söylediği sözlerle yaptığı işler arasında tutarlılık yoktur.Bunu da genellikle bilmeyerek yapar" anlamında bir söz.

Acı acıyı bastırır, su sancıyı.

Acı patlıcanı kırağı çalmaz.
Anlamı: "Hayatta birçok problemlerle karşılaşıp bunlardan başarı ile çıkmış olanlar,bundan sonra karşılaşacakları zorlukları da atlatıp başarı ile çıkarlar" anlamında bir söz.

Acı söz insanı dininden çıkarır, tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır.

Acıkan doymam, susayan kanmam sanır.

Acıkan yanağından, susayan dudağından belli olur.

Acındırırsan arsız, acıktırırsan hırsız olur.

Acıyan çok, ama ekmek veren yok.

Aç ayı oynamaz.

Aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez.

Aç bırakma hırsız edersin, çok söyleme arsız edersin.

Aç ayı oynamaz

Aç gözünü, açarlar gözünü.

Aç doymam, tok acıkmam sanır.

Aç koyma hırsız olur, çok söyleme yüzsüz olur, çok değme arsız olur.

Aç koynunda azık durmaz.

Aç köpek fırın deler.

Aç kurt arslana saldırır.

Aç tavuk rüyasında kendini buğday ambarında görür.

Aç tokun halinden anlamaz.

Aça dokuz yorgan örtmüşler, yine uyuyamamış.

Açık yaraya kurt düşmez.

Açık ağız aç kalmaz.

Açık yerde tepecik kendini dağ sanır.

Açılan solar, ağlayan güler.

Açın imanı olmaz.

Açın karnı doyar gözü doymaz.

Açlık ile tokluğun arası bir dilim ekmek.

Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü.

Adam adamdır olmasa da pulu, eşek eşektir olsa da çulu.

Adam eşeğinden, kadın döşeğinden belli olur.

Adam kıtlığında keçiye Abdurrahman Çelebi derler.

Adam olana bir söz yeter.

Adam sandık eşeği, altına serdik döşeği.

Adam sandım eşeği, alnıma çarptı daşşağı

Adam yenilmekle marifetli olur, yanılmakla âlim.

Adamak kolay, ödemek güçtür.

Adamakla mal mı tükenir?..

Adamakla mal tükenmez.

Adamın iyisi iş başında belli olur.

bi tşkr yeter

0