Kullukta eşit olmak ne demektir? Açıklayınız.

1
Kullukta eşitlik
Hukuk karşısında eşitlik: hiç kimseye dil, din, ırk ve cinsiyet gibi özellikleri nedeniyle ayrıcalık tanınmaması, tüm bireylere aynı hak ve özgürlüklerin tanınmasıdır. Eşitliğin sağlanabilmesi ise anayasa ve yasalarla belirlenen hak ve görevlerin herkese eşit olarak uygulanmasıyla mümkündür. Buna fırsat eşitliği veya hukuki eşitlik adı verilir.
Ülkemizde insanlar hukuki açıdan eşit haklara sahiptirler.

Cevaplar

2014-03-03T17:34:10+02:00
Herkesin eşit olması yargılanmaması 
4 4 4