Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-29T14:59:40+02:00

ökaryot insan

prokartot amip

1 4 1
2012-12-29T14:59:43+02:00

Her iki hücre tipinde ortak olan özellikler: 
* Benzer yapıda hücre zarı. 
* Genetik bilginin DNA aracılığıyla kodlanması ve aktarılması. 
* Transkripsiyon ve translasyon mekanizmalarının ve ribozomların benzer olması. 
* Ortak metabolik yolların bulunması. (ör: glikoliz) 
* Kimyasal enerjiyi ATP olarak depolamak için kullanılan mekanizmanın benzer olması (prokaryotların hücre zarında, ökaryotların mitokondri zarında). 
* Benzer fotosentez mekanizmaları. 
* Zar proteinlerini sentezleme ve hücre zarına yerleştirmede kullanılan mekanizmanın benzerliği. 
* Benzer yapıda proteazomlar (protein sindiren yapılar).

Ökaryotik hücrede bulunup prokaryotlarda bulunmayan özellikler: 
* Hücrede, çekirdek adı verilen ve bir zarla sitoplazmadan ayrılan bir bölümün bulunması. Çekirdek zarında bulunan karmaşık yapılı porlar (delikler).
* DNA ile birlikte mitoz bölünme sırasında sıklaşabilme özelliğine sahip proteinlerin bulunması. 
* Karmaşık yapılı zarsı sitoplazmik organellerin bulunması. 
* Oksijenli solunum için özelleşmiş sitoplazmik organeller: mitokondri. 
* Fotosentez için özelleşmiş sitoplazmik organeller: kloroplast. 
* Karmaşık yapılı hücre iskeletinin (sitoskeleton) bulunması. (Mikrofilamentler, ara filamentler ve mikrotübüller.) 
* Daha karmaşık kamçı (flagella) yapısı. 
* Hücre zarıyla kesecikler oluşturarak sıvı ve katı maddeleri hücre içine alabilme yeteneği. (Endositoz ve fagositoz.) 
* Bitkilerde selüloz içeren hücre duvarı. 
* Hücre bölünmesi sırasında kromozomların ayrılmasını sağlayan ve mikrotübül yapıda olan iğ iplikleri. 
* Diploidlik: her hücrede bir genin iki kopya halinde bulunması. 
* Mayoz bölünme ve döllenme gerektiren eşeyli üreme.

1 5 1