Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-03T18:43:29+03:00

 

“Sağlığı Geliştirme” kavramını ilk kez, 1974 yılında Kanada Sağlık Bakanı Marc Lalonde “Kanada’lıların Sağlıklarında Yeni Bir Perspektif” adlı makalesi ile dile getirmiştir ve bir hükümet politikasında yer almıştır (24, 25). 1978 yılında Alma Ata da Temel Sağlık Hizmetleri (TSH); sağlık hizmetleri içinde ilk başvuru hizmeti olarak, ulaşılabilir, toplumun katıldığı, finansal açıdan karşılanabilir, insanların kendi sağlıklarından sorumlu olmalarını teşvik eden, risk altındaki bireyleri belirleyen ve önceleyen, sağlığı geliştiren, koruyucu, tedavi ve rehabilite edici olan, sürekli ve sektörler arası işbirliği içinde sunulan, bilimsel olarak doğru ve toplum tarafından kabul edilen, uygun teknolojinin kullanıldığı sağlık hizmeti olarak tanımlanmıştır. Bu toplantıda sağlığın temel bir hak olduğunu, herkesin bu haktan eşit şekilde faydalanması gerektiği de dile getirilmiş, ayrıca tüm ülkelerdeki sağlık seviyesinin yükseltilmesinin önemi vurgulanmıştır. Böylece kapsamı içinde sağlığı geliştirme kavramına da yer vermiştir.

0