Cevaplar

2012-12-29T15:50:20+02:00

googuldan bulsana  daha kolay

1 1 1
2012-12-29T15:50:28+02:00

    Dünya yüzeyinin dörtte üçü sularla kaplıdır.Ancak bu suyun büyük bir kısmı tuzlu su halinde denizlerde bulunur.Dünya su rezervinin ancak %2,6sı tatlı sulardan oluşur.Bunun bir çok kısmı da kutup bölgelerinde buzullar halindedir.Tatlı suların az bir bölümü ise,atmosferde buhar,yerkabuğunda yüzey ve yeraltı suyu şeklindedir.

    Atmosferde bulunan diğer bütün gazlar homojen olarak dağılırken,su buharı homojen dağılmaz.Bu farklılık ve enerji alışverişi ile birlikte yürüyen faz değişimleri ekolojik dengenin kurulmasında önemli rol oynar.

         Su yeryüzünde sürekli hareket halindedir.Su kullanılır,fakat tüketilemez.Kullanılmış olan su genellikle aynı miktarda,kirlenmiş olarak yeniden çevreye verilir.Suların ana deposu denizdir.Denizlerden buharlaşarak atmosfere karışan su yağışlarla yeryüzüne taşınır.Yeryüzüne düşen yağışın bir kısmı yeraltına süzülürken,bir kısmı da akış halinde yeniden denizlere döner.Yer kabuğu tarafından tutulan su da,buharlaşma ve bitkilerin transpirasyonu yoluyla atmosfere karışır.”Hidrolojik çevrim” olarak adlandırılan bu olaylar zinciri milyonlarca yılda kurulmuş olup,yaşamın temelini oluşturur.

 

0