Cevaplar

2012-12-29T16:11:38+02:00

http://www.ilkokul.gen.tr/anasayfa/yazigoster/2011-2012-11-Siniflise3Felsefe-Kitabinin-Cevaplari-sf-17-19:::::::::)))))))))))))

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-29T16:12:50+02:00
BİLGİ TÜRLERİ A-Gün****k Bilgi -Duyulara dayanır -Tecrübeye dayanır -Sayısız tekrar vardır -Deneme yanılma yolu ile elde edilir -Sayısız tekrar vardır -Rastlantıya dayanan bir neden sonuç ilişkisi vardır -Suje bilmeyi duyular ile gerçekleştirir Kırmızı kiraz tatlıdır Hava kapanırsa yağmur yağar Yeşil elma ekşidir   SUJE OBJE BİLGİ nedir Duyular- Tecrübe Deneme Yanılma       B-DİNİ BİLGİ -Vahye dayanır -Kesin ve değişmezdir -İnanca dayalıdır -Tartışılmaz -Kabul etme vardır oruç tutmak sevaptırvb GÜNAH SEVAP YARGILARI VERİR suje-------------obje     vahiy-inanç sujeden bağımsız / sujenin inancı             C-BİLİMSEL BİLGİ nedir -Yöntemi deney gözlemdir -Gerçeklik dünyasına ilişkindir -Sistemlidir -Eleştiricidir -Kanun aşamasında kesindir -Akıl yürütme ve mantık ilkelerine uygundur Seçicidir: Sınırları belli bir varlık alanını konu edinir ve bu sınırlar dışına kesinlikle çıkmazNİÇİN? Kuşkucudur: Yalnızca bilim dışı açıklamaları değil bilim çevrelerinin yaptığı açıklamalara bile kuşku ile yaklaşırNİÇİN? Eleştiricidir: Özellikle de var olan bilimsel açıklamalara eleştirel bir tavırla yaklaşırNİÇİN? Nesneldir: Herkes için tek ve değişmezdir Kişiye gruba veya başka ölçülere göre değişmezNİÇİN? Evrenseldir: Nesnel olduğu içindir ki evrenin her yerinde aynı şekilde geçerlidir Genelleyicidir: Tek tek olgulardan hareket eder ama genellemelere, genel yargılara ulaşır Sınıflama yapar Benzer olayları diğerlerinden ayırırNİÇİN? 3 BİLİM TÜRÜ VARDIR a-Formel bilimler: -Gerçek obje yoktur -D-g ye dayanmaz,kabullere dayanır -Mantık ve matematik -Bütün bilgi türlerinin yöntemidirler   Mantık ilkeleri özdeşlik,çelişmezlik,3 halin olmazlığı,yeter sebeptir  
0