Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-29T16:12:19+02:00

35 olur ama 3,5 te yazılabilir ne olduğuna bağlı...                                                             

1 1 1
2012-12-29T16:12:35+02:00

1. Onlar basamağı 2 olan dört basamaklı doğal sayıların 
en büyüğü ile en küçüğü arasındaki fark kaçtır? 
 a) 8888
 b) 8909 
 c) 9809 
 d) 9999 

2. Otuz bin iki yüz altı doğal sayısının rakamlarla yazılışı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 a) 30260 
 b) 30206 
 c) 30602 
 d) 32006 

3. 19875 sayısının basamak değeri en büyük olan rakamı hangisidir? 
 a) 9 
 b) 8 
 c) 7 
 d) 1 

4. K ve L tek sayma sayısı ise, aşağıdakilerdenhangisi 
her zaman tek sayıdır? 
 a) K+K 
 b) KxL 
 c) L+L 
 d) K+L 

5. Değişik rakamlarla yazılan 4 basamaklı en küçük sayı ile 
3 basamaklı en büyük sayının toplamı kaçtır? 
 a) 2217 
 b) 2233 
 c) 2022 
 d) 2185 

6. {5, 9, 6, 9, 3} rakamlarıyla yazılabilecek beş basamaklı 
en büyük doğal sayı ile en küçük doğal sayı arasındaki fark kaçtır? 
 a) 53 954 
 b) 63 954 
 c) 45 000 
 d) 50 000 

7. 800 090 sayısının okunuşu aşağıdakilerdenhangisidir? 
 a) Sekiz yüz bin doksan 
 b) Seksen bin doksan 
 c) Sekiz yüz sekiz bin doksan 
 d) Sekiz yüz sekiz bin seksen sekiz 

8. 5 yüz binlik , 4 on binlik , 9 binlik , 4 onluk , 3 birlikten oluşan 
altı basamaklı doğal sayı kaçtır?
 a) 504 903 
 b) 549 403 
 c) 549 043 
 d) 504 943 

9. 826 221 doğal sayısının rakamlarının sayı değerleri toplamı kaçtır? 
 a) 21 
 b) 22 
 c) 826 221 
 d) 0 

10. Beş basamaklı en büyük doğal sayı ile dört basamaklı 
en büyük doğal sayının farkı kaçtır? 
 a) 90 000 
 b) 9 000 
 c) 90 
 d) 9 

11. 850 314 sayısındaki 5'in basamak değeri kaçtır? 
 a) 500 
 b) 5 000 
 c) 50 000 
 d) 500 000 

12. 37 896 sayısının basamak değeri en küçük olan rakamı hangisidir? 
 a) 3 
 b) 6 
 c) 7 
 d) 8

0