Cevaplar

2012-12-29T16:35:00+02:00

 Malazgirt Savaşı (Malazgirt Zaferi) Türkler


Anadolu’yu kazandıran, Selçuklu-Bizans Savaşı.


Büyük Selçuklu Devleti Sultanı 


Alparslan ile 


Bizans İmparatoru 
Romen Diyojenkuvvetleri arasında, 


26 Ağustos 


1071 tarihinde, 


Doğu Anadolu’da Malazgirt Ovasında meydana geldi. Bu muharebe, dini, milli, siyasi, askeri neticeleri ve 


Türk-


İslamtarihinin en büyük zaferlerinden biri olması bakımından önemlidir.


Selçuklu Türkleri, Malazgirt Meydan Muharebesi'nden yıllar önce, 


Anadolu içlerine gaza akınları tertip ettiler. Bu akınlarda, Anadolu’nun, 


Türklerin yerleşmesine müsait coğrafi önem ve zenginliklere sahip olduğu tespit edildi. 


Selçuklu Türkleri'nin Anadolu’ya akınları, Bizans Devletini telaşlandırdı. 


Akıncıların bu gazalarında, Anadolu ahalisine terör ve tahribattan ziyade adaletle muamelesi, zalimleri ortadan kaldırmaları, can, mal, ırz emniyetini sağlamaları, bölge halkının Selçuklu idaresini gönülden tercih etmelerine yol açtı. Doğu hududundaki hadiseleri dikkatle takip eden Bizanslı idareciler; ülkelerinin bütünlüğü ve devletin bekası için tedbir almaya başladılar. Bizans’ın ancak meşhur tarihi entrikalarla yüzyıllardan beri Anadolu’da hakimiyetini koruyabilmesi, zulme varan sıkı tedbirleri, halka kötü muamelesi, yerli ahalinin Türklerin idaresini tercih etmelerini daha da kolaylaştırdı.

Bizans İmparatoru 


IV. Romanos Diogenes (

 


Romen Diyojen) iyi bir savaşçıydı. Fakat hanedan mensubu değildi. Askerlik bilgisi, tecrübe ve cesareti, dul Bizans İmparatoriçesi Eudoxie’nin dikkatini çektiğinden, diğer aday ve teklifleri reddederek, 1068’de Diyojen’i tercih etmesine sebep oldu. Hanedan dışından bir şahsın 

 


 

 

0
2012-12-29T17:09:50+02:00

alparsan   ile   bizans   imparatoru

 

0