Cevaplar

2012-12-29T16:43:42+02:00

glikoz ve sakkaroz bitkisel laktoz hayvansal dır glikoza kan yada çay şekeri denir fruktoz meyve şekeridir laktozda süt şekeridedir inek sutunde bulunur

1 5 1
2012-12-29T19:30:10+02:00

Heksoz (6 karbonlu)

 eksoz, altı karbon atomu barındıran ve C6H12O6 formülüyle gösterilen monosakkaritlere Aldehit grubu barındıran heksozlara aldoheksoz, keton grubu barındıran heksozlara da ketoheksoz adı verilir. verilen genel addır.

Aldoheksozlar

Aldoheksozların dört kiral merkezi ve olası on altı (24) stereoizomeri bulunmaktadır. D/Lhidroksil grubunun doğrultusuna göre belirlenir ve optik aktivite yönü ile ilgili değildir. konfigürasyonu 5 pozisyonundaki 

Alloz

Altroz

Glukoz

Mannoz

Guloz

İdoz

Galaktoz

Taloz

Ketoheksozlar 

Ketoheksozların üç adet kiral merkezi ve olası sekiz (23) stereoizomeri bulunmaktadır. Bunların dört D-izomeri doğada bulunurlar.

Piskoz (alluloz)

Fruktoz (glukuloz)

Sorboz (gululoz)

Tagatoz (galaktuloz)

See also 

Trioz Tetroz Pentoz Heptoz Glukoz0