Cevaplar

2012-12-29T16:45:52+02:00

Beta-laktamaz inhibitörleri,yapılarında beta-laktam halkası taşıyan,ancak tek başlarına kullanıldıklarında hiç antibakteriyel etkinlikleri olmayan veya zayıf antibiyotik etkisi gösteren kimyasal maddelerdir.Makrolit antibiyotikler,birbirlerine yakın yapısal benzerlik gösteren ve çoğunlukla Streptomyces’ler tarafından oluşturulan büyük bir doğal antibiyotik grubudur.

Makrolit antibiyotikler,Gram pozitif bakterilerin çoğuna karşı etkili olmaları,toksisitelerinin düşük olması ve önemli bir takım patojenler ile aralarında rezsistans sorununun bulunmaması nedenleriyle klinik olarak oldukça yararlı bir antibiyotik grubudur.Yeni bir takım patojenlerin tanınması,son yıllarda makrolit antibiyotiklere karşı olan ilginin artmasına neden olmuş ve antibakteriyel spektrumu genişletmek,farmakokinetik özellikleri geliştirmek,aside karşı dayanıklılığı artırmak ve mide- barsak kanalı üzerine olan yan etkileri azaltmak amacıyla çok sayıda yeni türev sentez edilmiştir.

 

1.Oniki Üyeli Lakton İçeren Makrolitler

Makrolitlerin ilk üyesi olan metimisin ve neometimisin, aglukon olarak metinolit (oniki üyeli lakton) ve buna üç numaralı konumda glikozidik bağla bağlanmış desozamin (amino şeker) taşımaktadır. Bu bileşiklerin antibakteriyel etkisinin zayıf olması nedeniyle klinik önemleri yoktur.

 

http://www.kimyaders.com/?tag=polarligin-cozunmeye-etkisi-etiketi

0