osmanlıdaki ve cumhuriyetteki kadınlar arasındaki farkı açıklayan ya da o dönemlere ait resim bulduysanız gönderir misiniz? 40 puan çözüm puanı koydum lütfen güzel resimler adreslerini felan yollarmısınız? ödevim için çok önemli :)

1

Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-01T11:56:26+02:00

http://www.google.com.tr/imgres?q=osmanl%C4%B1daki+ve+cumhuriyetteki+kad%C4%B1nlar+aras%C4%B1ndaki+fark%C4%B1+a%C3%A7%C4%B1klayan&um=1&hl=tr&tbo=d&biw=1024&bih=677&tbm=isch&tbnid=uoWmzbUyN-qfkM:&imgrefurl=http://www.cnnturk.com/fotogaleri/kultur.sanat/diger/2010/03/08/ataturkun.adi.konulmamis.devrimi/7237.3/index.html&docid=9ollryG2NmCF8M&imgurl=http://cdn1.cnnturk.com/Handlers/file_.ashx%253FFileID%253D317753%2526width%253D607%2526height%253D400%2526Quality%253D100&w=607&h=400&ei=mbLiUPz0K8a4hAeA2IGABg&zoom=1&iact=hc&vpx=595&vpy=136&dur=1758&hovh=182&hovw=277&tx=132&ty=100&sig=111512987178465306728&page=1&tbnh=145&tbnw=202&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:4,s:0,i:96


bak bu güzel ben baktım gayet iyi açıklıyor 

2 5 2