Cevaplar

2015-07-18T23:44:56+03:00

daki öğrencilerin bir günde tükettiği su miktarını göstermektedir.,
 
Bu verilerin veri açıklığı en fazla kaç olabilir?
 


0