Cevaplar

2012-12-29T19:48:29+02:00


Kırtasiye = Stationary
Okul Masası = Desk
Sandalye = Chair
Tahta = Blackboard
Tebeşir = Chalk    
Ataç = Paper Clip     
Kitap = Book    
Projektör = Projector
Delgeç = Hole Punch     
Zımba = Stapler
Raptiye = Drawing Pin    
Harita = Map
Makas = Scissors
Kurşun Kalem = Pencil
Kalemtıraş = Pencil Sharpener
Silgi = Rubber
Tükenmez Kalem = Pen
Uhu = Glue
Dolmakalem =Fountain Pen    
Selobant = Sellotape    
Kağıt = Paper
Cetvel = Ruler
Pergel = Compass
Açıölçer = Protractor
Gönye = Setsquare
Boya Kalemi = Crayon
Hesap Makinesi = Calculator
Maket Bıçağı = Craft Knife
Küre = Globe
Boya = Paint
Boya Fırçası = Paint Brush
Tepegöz = Overhead Projector


Örnek:
A: I have to buy paper clips and drawing pins.  Ataç ve raptiye almam gerekiyor.
B:  There is a stationary close here.  Buraya yakın bir kırtasiye var.

A: Can I take the overhead projector please?  Tepegözü alabilir miyim lütfen?
B: Yes, of course. Why do you need it?  Evet, tabii ki alabilirsin. Neden istiyorsun?
A: I have a presentation in this lesson.  Bu derste sunumum var.
B: What is your topic about?  Konun neyle alakalı?
A: It is about educational materials.  Eğitim malzemeleri ile ilgili.
B: Good luck.  İyi şanslar.

1 3 1