Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-29T19:23:38+02:00

)VİRGÜL (,):    

 

a)Yazıda sıralanan eş görevli sözcükler ya da söz gruplarını ayırmada kullanılır:

*O kitabı aradım , buldum.

*Fırat,Dicle önemli nehirlerimizdendir.

*Çalıkuşu’nu ,Huzur’u ,İntibah’ı okudun mu?

*Kitabı açtı ,birkaç sayfa çevirdi , yüksek sesle okumaya başladı.

*Yakında yine bahar gelecek, ağaçlar çiçek açacak ,kediler damlara çıkacak.

b)Anlama güç katmak için tekrarlanan sözler arasına konur:

*Oğlunu , kadersiz oğlunu bir daha göğsüne bastı.

*Akşam,yine akşam ,yine akşam

c)Hitaplardan sonra kullanılır:

*Sevgili Kızım,            *Değerli Öğretmenim,           * Saygıdeğer Müdürüm,

d)Yüklemden uzak kalmış özneden sonra konur:

0
2012-12-29T19:25:11+02:00

nokta (.) 
1. cümlenin sonuna konur.
2. kısaltmaların sonuna konur.
3. sayılardan sonra sıra bildirmek için konur.
4. bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur.
5. tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak
için konur.
6. saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur.
9. üçlü gruplara ayrılarak yazılan büyük sayılarda gruplar arasına konur.
10. matematikte çarpma işareti yerine kullanılır.
virgül (,)
1. birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur.
2. sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.
3. cümlede özel olarak vurgulanması gereken ögelerden sonra konur.
4. uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan ögeleri belirtmek için konur.
5. cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için konur.
6. anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur.
7. konuşma çizgisinden önce konur.
8. kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren hayır, yok, yoo, evet, peki, pekâlâ, tamam, olur, hayhay, baş üstüne, öyle, haydi, elbette gibi kelimelerden sonra konur.
9. bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek için kullanılır.
10. hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur.
11. yazışmalarda, başvurulan makamın adından sonra konur.
12. yazışmalarda, yer adlarını tarihlerden ayırmak için konur.
13. sayıların yazılışında, kesirleri ayırmak için konur.
14. bibliyografik künyelerde yazar, eser, basım evi vb. maddelerden sonra konur.

kısa çizgi (-)
1. satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur.
2. ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için kullanılır.
3. dil bilgisinde kökleri ve ekleri ayırmak için konur.
4. dil bilgisinde fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır.
5. dil bilgisinde eklerin başına konur.
6. dil bilgisinde heceleri göstermek için kullanılır.
7. eski harfli metinlerin yeni yazıya aktarılmasında arapça ve farsça kurallara göre yapılmış tamlamaların, birleşik ve türemiş kelimelerin ögelerini ayırmak için kullanılır.
8. kelimeler arasında “-den…-a, ve, ile, ilâ, arasında” anlamlarını vermek üzere kullanılır.
9. bazı terim ve kuruluş adlarında kelimeler arasına konur.
10. yabancı özel adlarda ve henüz dilimize mal olmadığı için özgün imlâlarıyla yazılan yabancı kelimelerde kullanılır.
uzun çizgi (—)
1. yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. buna konuşma çizgisi de denir.
2. oyunlarda uzun çizgi konuşanın adından sonra konabilir.
eğik çizgi (/)
1. şiirlerden yapılan alıntılarda, mısraların yan yana yazılması gereken durumlarda mısraları belirlemek için kullanılır.
2. adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına konur.
3. adres yazarken semt ile şehir arasına konur.
4. dil bilgisinde eklerin farklı şekillerini göstermek için kullanılır.
5. dil bilgisinde eklerin farklı şekillerini göstermek için kullanılır.
6. bölme işareti olarak kullanılır.
tırnak işareti (“…”)
1. başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır.
2. özel olarak belirtilmek istenen sözler tırnak içine alınır.
3. kitapların ve yazıların adları ve başlıkları tırnak içine alınır.
tek tırnak işareti (‘…’)
1. tırnak içinde verilen ve yeniden tırnağa alınması gereken bir sözü belirtmek için kullanılır.
2. dil yazılarında verilen örneğin anlamını göstermek için kullanılır.
denden işareti (”)
1. bir yazıdaki maddelerin sıralanmasında veya bir çizelgede alt alta gelen aynı sözlerin veya söz gruplarının tekrar yazılmasını önlemek için kullanılır.
yay ayraç (( ))*
1. cümlenin yapısıyla doğrudan doğruya ilgili olmayan açıklamalar için kullanılır.
2. tiyatro eserlerinde konuşanın hareketlerini, durumunu açıklamak ve göstermek için kullanılır.
3. alıntıların aktarıldığı eseri veya yazarı göstermek için kullanılır.
4. alıntılarda, başta, ortada ve sonda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine konulan üç nokta, yay ayraç içine alınabilir.
5. bir söze alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için kullanılan ünlem işareti yay ayraç içine alınır.
6. bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya kesin olmadığını göstermek için kullanılan soru işareti yay ayraç içine alınır.
7. bir yazının maddelerini gösteren rakam ve harflerden sonra kapama ayracı konur.

hepsi sgmyor

0