Cevaplar

2012-12-29T19:52:05+02:00

 

1. Arada sırada telefonla görüşüyoruz.

Bu cümlenin yüklemi çatı bakımından, aşağı­daki cümlelerden hangisindekiyle benzerlik göstermektedir?<o>< o>

A) Kendisiyle sık sık buluşuyorduk.<o>< o>

B) Zor bir İşin altına girmiştik.<o>< o>

C) Öfkesi sonunda yatışmıştı.<o>< o>

D) Dostluğumuz günden güne gelişiyordu,<o>< o>

E) Evine gidip mutluluklar dilemiştik

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem, yapılışı yönünden farklı bir özellik göstermek­tedir

A) Çocukları çayırda güreştiriyordu

B) Yağmur hızlı hızlı serpiştiriyordu

C) Lokmaları çabuk çabuk atıştırıyordu

D) Bir oraya, bir buraya koşuşturuyord

E) Birini bitirmeden Ötekini yetiştiriyordu

(ÖYS 1981)<o>< o>

 

3. Oyunda, üç arkadaşın 1980'den bugüne kadar gelen birlikteliği, zaman zaman mizahi, zaman zaman da hüzünlü bir dil kullanılarak anlatılıyor.<o>< o>

Bu cümleyle ilgili aşağıdaki yargılardan han­gisi yanlıştır?<o>< o>

A) İlgeç vardır.<o>< o>

B) Sıfat-fiil vardır.<o>< o>

C) Yüklem, çatısı bakımından etkendir,<o>< o>

D) Zarf tümlecinde ikileme yer almıştır.<o>< o>

E) Belgisiz sıfat kullanılmıştır.<o>< o>

(ÖSS 2003)<o>< o>

 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, çatı bakımından öbürlerinden farklıdır?<o>< o>

A) Beğendiğim halı Kayseri'de dokunmuş.<o>< o>

B) Yılbaşı için bütün vitrinler süslenmiş.<o>< o>

C) Yerler daha yeni silinmiş.<o>< o>

D) Bulaşıklar çok iyi temizlenmiş.<o>< o>

E) Kardeşim yatmadan önce yıkanmı

5. (I) Köşedeki masaya oturdu, (II) Eldivenlerini çıkarıp yanına koydu. (III) Usulca çantasını açtı. (IV) Küçük el aynasını çıkardı.(V) Yüzünü uzun uzun inceledi,<o>< o>

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi­sinin yüklemi geçişsiz bir fiildir?<o>< o>

A) l.         B)ll.          C)lll.          D) IV.       

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, özne ve yüklem İlişkisi yönünden, ötekilerden ayrı bir özellik gösterir?<o>< o>

A) Olay duyulur duyulmaz köy halkı yollara dö­külmüştü.<o>< o>

B} Hastanın uzun, ak sapları yüzüne dökülmüştü.<o>< o>

C) Çöpler kısa sürede kent dışına dökülmüştü.<o>< o>

D) Şiddetli sıcaklardan sonra tahtaların boyalan dökülmüştü.<o>< o>

E) Kanaryanın tüyleri kafese dökülmüştü.

7. "Yangın çok geçmeden söndürülmüştü." cümlesindeki özne-yüklem ilişkisi aşağıdaki­lerden hangisinde vardır?

A) O acılı haberi duyunca çok üzülmüC) Çocuk, yatağından kalkarak annesine sıkı sıkı sarılmıştı.<o>< o>

D) Ahmet Refik, yokuşun başına doğru yorul­muştu.<o>< o>

E) Onların bağırtılarını duydukça sinirleri iyice gerilmişti.<o><

8. "Arkadaşınız bir gün önce otelden ayrıldı." cüm­lesinde görülen özne-yüklem İlişkisi, aşağı­daki cümlelerin hangisinde vardır?<o>< o>

A) Lokantada istediğiniz yerler ayrıldı.<o>< o>

B) Kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.<o>< o>

C) Yıllık kârdan payınıza düşen para ayrıldı.<o>< o>

D) Fırtınada ağacın dalı gövdesinden ayrıldı.<o>< o>

E) Yol, ırmağın kıyısında ikiye ayrıldı.

9. "İnsan yutan kumsallarda tam üç yıl vatan için dövüştüler." cümlesinde görülen özne yüklem  ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?<o>< o>

A) Sabaha değin bu sorunu uzun uzun tartıştılar.<o>< o>

B) Korkularından beton duvara İyice yapıştılar.<o>< o>

C) Sonunda bir küçük oda bulup oraya sığıştılar.<o>< o>

D) Tren    kalkmak    üzereyken    soluk    soluğa yetiştiler.<o>< o>

E) Bir süre sonra onlar da kalabalığa karıştılar

10. Aşağıdaki  cümlelerin   hangisinde   bir   işi karşılıklı yapma anlamı vardır?<o>< o>

A) Üç gün içinde değişmiş, iyice es meri esmişti.<o>< o>

B) Türlü cephelerde bulunmuş, dövüşmüştü.<o>< o>

C) Hepsi dağılmış, bir yere kapışmıştı.<o>< o>

D) Çok beklemiş, sonunda isteğine kavuşmuştu.<o>< o>

E) Yeni bir elbise almış, bu ona çok yakışmıştı

11. Çocuklar sıralarından kalktılar.<o>< o>

Bu cümlenin yüklemi çatı yönünden aşağıdakilerden hangisine benzemektedir?<o>< o>

A) Bozulan araba yolun ortasında durdu.<o>< o>

B) Tabloyu İki pencere arasındaki duvara astı.<o>< o>

C) Kitapları raflara güzelce yerleştirdi.<o>< o>

D) Yaşamındaki    boşluğu    hayvan    sevgisiyle doldurmuştu.<o>< o>

E) O da ağabeyi gibi pilot olmayı çok istiyordu.

12. Yüklemi geçişli fiil olduğu halde nesne kulla­nılmamış cümle, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dikkatli bakmayınca fark göremezsiniz,<o>< o>

B) Dikkatli bakmayınca fark bulamazsınız.<o>< o>

C) Dikkatli bakmayınca farkına varamazsınız.<o>< o>

D) Dikkatli bakmayınca farkında olamazsınız.<o>< o>

E) Dikkatli bakmayınca fark edemezsiniz.<o>< o>

(ÖYS 1987)<o>< o>

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük, çatı bakımından ötekilerden farklıdır?<o>< o>

A) Seni darıltmak istemiyorum.<o>< o>

B) Bu konuyu birlikte seçmiştik.<o>< o>

C) Seni durakta çok bekledim.<o>< o>

D) Onun için bu kadar üzülmemelisin.<o>< o>

E) Önerdiğin kitabi alacağım.<o>< o>

(ÖSS 1992)

0