Cevaplar

2012-12-29T19:57:31+02:00

1921 Anayasası:

•   Milli Egemenlik ilk kez dile getirilir. 
•   Türk tarihinin en yumuşak anayasasıdır. 
•   Yasama ve yürütme yetkisi mecliste toplandığı için Meclis hükümeti söz konusudur.
•   Meclisin bakanları her zaman değişebilir. 
•   Bakanlar kurulunun meclise kullanabileceği hiçbir silahı yoktur. 

1924 Anayasası: 

•   Karma hükümet sistemi benimsenmiştir. Karma hükümet sistemi, meclis hükümet sistemi ile parlamenter hükümet sistemine geçiş arasındaki süreçtir. 
•   Cumhuriyetin ilanı ile birlikte kabine sistemi oluşmuştur. 


1961 Anayasasının Uygulanması 
•   1961 anayasası %40’a yakın bir muhalefetle kabul edilmiştir. Muhalefetin nedenleri:
•   27 Mayıs hareketiyle iktidardan uzaklaştırılan Demokratik Parti taraftarlarının bu hareket sonucu hazırlanan 1961 Anayasanın haksız mücadelenin ürünü olduğunu düşünmeleri.
•   Anayasa hazırlanırken Demokrat Parti tabanın dışlanmasıdır. 

1961 Anayasası 1971-1973 ara rejimleriyle rötüşlanmıştır:
•   Yürütme güçlendirilmiştir. Bakanlar kuruluna KHK (Kanun Hükmünde Kararname) çıkarma yetkisi verilmiştir. 
•   Temel haklarda sınırlamalar getirilmiştir. Tabii yargı yolu yerine kanuni yargı yolu getirilmiştir. 
•   Yargısal denetimde sınırlamalar getirilmiştir. Anayasa mahkemesine iptal davası açma hakkına sahip taraflarda sınırlamalar getirilmiştir. Cumhurbaşkanı ve ana muhalefet partisidir. Anayasa mahkemesi Anayasa değişikliklerini ancak şekil yönünden denetleyebilir. 

1982 Anayasası:

•   12 Eylül 1980’de asker yönetime el koydu. Böylece ülke yönetimine ilişkin tüm görev ve yetkileri Milli Güvenlik Konseyi (MGK) yürütüldüğü geçici bir dönem başlamıştır. 

1924 Anayasası: 

•   Karma hükümet sistemi benimsenmiştir. Karma hükümet sistemi, meclis hükümet sistemi ile parlamenter hükümet sistemine geçiş arasındaki süreçtir. 
•   Cumhuriyetin ilanı ile birlikte kabine sistemi oluşmuştur. 
çu demokrasi anlayışına sahiptir. 
•   1946 yılından itibaren çok partili siyasi hayat kabul edilmiştir. 
•   1946 yılından itibaren tek dereceli seçim sistemi benimsenmiştir. 
•   Parlamenter sistemin ayırıcı özelliği; yürütme organın, yasama organından kaynaklanması ve ona karşı sorumlu olması. 

1961 Anayasası:

•   Yasama yetkisi Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu olarak iki meclis arasında bölüşülmüştür. Parlamenter sistem uygulanmıştır. 
•   Devlet Planlama Teşkilatı kuruldu (1960). Kalkınma ve yıllık planları hazırlar. 

1961 Anayasasının Uygulanması 
•   1961 anayasası %40’a yakın bir muhalefetle kabul edilmiştir. Muhalefetin nedenleri:
•   27 Mayıs hareketiyle iktidardan uzaklaştırılan Demokratik Parti taraftarlarının bu hareket sonucu hazırlanan 1961 Anayasanın haksız mücadelenin ürünü olduğunu düşünmeleri.
•   Anayasa hazırlanırken Demokrat Parti tabanın dışlanmasıdır. 
1982 Anayasası:

•   12 Eylül 1980’de asker yönetime el koydu. Böylece ülke yönetimine ilişkin tüm görev ve yetkileri Milli Güvenlik Konseyi (MGK) yürütüldüğü geçici bir dönem başlamıştır. 

1982 Anayasasının Özellikleri:

•   Daha ayrıntıcıdır. 
•   Geçiş dönemi öngörmüştür. Bir defaya mahsus olarak Cumhurbaşkanlığı seçimi halka yaptırılmıştır. 
•   Katı ve serttir. Anayasa değişikliği Cumhurbaşkanlığı onayı şartı ilk kez getirilir. 
•   Milli Güvenlik Konseyinin düzenlediği kanunların anayasaya aykırılığı iddia edilemez. 2001 değişiklikleriyle çıkarılmıştır. 

1 5 1