Cevaplar

2012-12-29T19:54:32+02:00

hen ve while kelimeleri birbirine çok benzer anlamlarda kullanılmaktadır. Aralarında çok ince bir nüans farkı vardır

When

Bir aktivite ile uğraşırken başka bir olay aktivitemizi bozuyorsa when ve while kullanırız. Aktivitemizi bozan OLAYI vurgulamak için when kullanırız.

When he came home, I was playing with the children.

 

Eve geldiğinde, çocuklarla oynuyordum.

While

Aktivitemizi vurgulamak için while kullanırız.

While I was playing with the children, he came home.

 

Çocuklarla oynarken, O eve geldi.

While ile kurulan cümlelerde genellikle fiil -ing takısı alır. When ile ilgili kurulan cümlelerde genellikle fiil -ed takısı alır.

0
2012-12-29T19:54:43+02:00

Geçmiş zamanda birbiri ardına gerçekleşen olayları when ve while bağlaçlarını kullanarak anlatabiliriz.
When
Anlamı ''-dığında'' demek olan bu bağlaçtan sonra simple past tense (di'li geçmiş zaman) kullanırız.
İki ayrı cümleyi birbiri ile bağlar.
When bağlacında sonra gelen cümledeki fiil asla süreklilik göstermez. Ama ikinci kısımdaki fiil continuous tense olabilir.
Bu bağlaç cümlenin başında ya da ortasında kullanılabilir.

When + simple past tense , past continuous tense
When + simple past tense , simple past

Past continuous tense when simple past tense
simple past tense when simple past tenseexamples:

- When I saw my brother , He was eating chocolate.
(Kardeşimi gördüğümde, çikolata yiyordu.)
Aynı cümle de ikinci cümlemiz süreklilik bildirmeyen bir fiildende oluşabilirdi.
- When I saw my brother, he fell his books.
( kardeşimi gördüğümde , o kitaplarını düşürdü.)While
Anlamı ''-yorken'' olan bu bağlaç past continuous tense ile birlikte kullanılır.
Geçmişte belirli bir süre devam eden olayları ifade ederken kullanıyrz.
Bu bağlaç cümlenin başında ya da ortasında kullanılabilir.
Bu bağlaçtan sonra her zaman past continuous tense gelir , ikinci cümle simple past ya da yine past continuous tense' ten oluşabilir.
examples:

- While I was listening to music, she called me.
(Müzik dinliyorken, o beni çağırdı.)

- While I was listening to music , she was reading the book.
( ben müzik dinliyorken, o kitap okuyordu.)While + past continuous tense, simple past tense
while + past continuous tense, past continuous tense

past continuous tense while past continuous tense
simple past tense while past continuous tense

0