Cevaplar

2012-12-29T20:30:36+02:00

1Hangisinin karşılıklı açıları ve tüm kenarları eşittir?

A)  Eşkenar dörtgen               B)  Dikdörtgen                  C)  Yamuk               D)  Paralelkenar

2)Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere “dört,üçgen, beşgen, altıgen, çokgen” uygun kelimeler yazınız.

Üç ve daha çok kenarı olan düzlemsel şekillere _______ denir.

Beş kenarı ve beş köşesi olan düzlemsel şekle _______ denir.

Dörtgenin _____ kenarı vardır.

Üç kenarı ve üç köşesi olan düzlemsel şekle ______ denir.

Altı kenarı ve altı açısı olan çokgen ________ diye adlandırılır.

3- Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara D; yanlış  olanlara harfi Y yazın

Dört ve dörtten fazla kenarı bulunan geometrik şekillere çokgen denir.  (   )

Eşkenar dörtgenin bütün kenarları ve bütün açıları birbirine eşittir.         (   )

Kare ve dikdörtgenin iç açıları 360 derecedir?                                          (   )

Yalnız iki kenarı birbirine paralel olan dörtgene “paralel kenar” denir.   (   )
4- Çapı 36 cm olan bir tabakla çember çizersek;çemberin üzerindeki bir noktanın merkeze olan uzaklığı ……… cm   olur?

5-  Aşağıdakilerden hangisi paralel kenarın özelliklerinden değildir?

a- Karşılıklı kenarları eşittir.                       b- Karşılıklı kenarları paraleldir.

c-iç açıları toplamıdır 360 dir                     d- Bütün açıları eşittir.


Günün Fırsatı

8      I. Dörtgendir.
II.Sadece iki kenarı paraleldir. Diğer iki kenarı paralel değildir.
Yukarıdaki özellikleri taşıyan dörtgen aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Paralelkenar      B)  Yamuk       C)  Kare       D)  Dikdörtgen

9.  İç açılarının toplamı 540o olan düzgün çokgen hangisidir?

A)  Kare           B)  Düzgün altıgen          C)  Üçgen             D)  Düzgün beşgen

10-Aşağıdakilerden hangisinin simetrisi yoktur?

  A) 3     B)A     C) 4    D) B

11--        I Karşılıklı açıları birbirine eşittir.
II. Dört kenarı vardır.
III.Tüm kenarları birbirine eşittir.
Yukarıda sayılanlardan hangileri paralelkenar ile eşkenar dörtgende ortak özelliktir?

A)  I ve III                 B)  Yalnız I                  C)  I ve II               D)  II ve III

12-Çokgenlerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)  Doğrusal olmayan en az üç noktanın birleşmesiyle oluşan şekillere çokgen denir.

B)  Çokgenler kenar sayılarına göre adlandırılır.

C)  5 kenarı ve 5 köşesi olan düzlemsel şekil beşgendir

D)  Dörtgenin iç açılarının toplamı 180o dir.

13-Yarıçapı 2cm olan bir  çember çizerek yarıçap,çap  ve merkezini gösteriniz.

14- GAZ  -SU-  TOPRAK-  SIVI  -KATI-  BUZ-  BENZİN-  OKSİJEN  -BUHAR- SÜT  kavramlarından oluşan MADDENİN HALLERİ şemasını  çiziniz.

0
2012-12-29T20:32:05+02:00

 http://www.egitimhane.com/5-sinif-matematik-veri-tablo-ve-sema-d39217.html

 

 

http://sinifogretmeniyiz.biz/soru_bankasi.asp?sinif=5&ders=59&tema=442

 

bunlara gir 

0