Cevaplar

2012-12-29T20:31:58+02:00

kopya kağıdıyla bezleri çiz şönil pamuk gibi malzemelerle güzelleştirir.,

0
2012-12-29T20:33:51+02:00

İnsanın en temel ihtiyaçlarından olan beslenme ve
sağlıklı yaşam, gıda güvenliği esasıyla mümkündür.
Dünyadaki birçok yeni hastalığın türeyişi gıda güvenliğinin önemini göstermiştir. Gıda kaynaklı hastalıklar, hem
gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde insan sağlığı
üzerinde olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Bu hastalıklar özellikle çocuklarda, yaşlılarda ve hamilelerde ciddi
tehlikeler oluşturmaktadır. Bu tür hastalıkların oluşturduğu tehlikeler insanların sağlığını ve hayatını kaybetmesine sebep olmaktadır.
Gıda güvenliğinin en dar anlamda hedefi; üretilen
ürünlerin tüketicilere, biyolojik fiziksel ve kimyasal
açından da yaşadığımız çevreye zarar vermemesidir. Bu
adımda gıda üretimi yapan işletmelerde (restaurant, otel,
pastane, vs) kaliteli üretim sisteminin yanında öncelikli
olarak üretilen gıdayı garanti altına alan ISO 22000 sistemi uygulaması gıda güvenliğinin ve gıda güvenliği programlarının önemini arttırmıştır. Gıda güvenliği programlarının uygulanmasıyla tehlikelerin en aza indirgenerek,
ortaya çıkan hataların nereden kaynaklandığını ve bu

0