Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2014-03-04T16:12:29+02:00
23 Nisan’ın Çocuklar İçin ÖnemiTürk milletinin bağımsızlık mücadelesi verdiği yıllarda, Atatürk’ün öncülüğünde 23 Nisan 1920’de ilk Meclis açılmış, Büyük Önder’de bir gün sonra yapılan seçimle ilk Meclis Başkanımız olmuştur. Meclis, milli mücadelenin tek elden yürütülmesi ve mutlak zafere ulaşılması adına önemli görevler üstlenmiş, düzenli ordunun kurulmasıyla da düşman ülkemizden atılmıştır.Atatürk’te, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ülkemiz adına ne kadar önemli olduğunu göstermek için 1924’te 23 Nisan gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiş, 1929 yılında ise bu bayramı geleceğin büyükleri olan çocuklara armağan etmiştir. İşte bu yüzden 23 Nisan, çocuklar açısından son derece önemli bir gündür. Dünyada kutlanan ilk çocuk bayramı olması da ayrıca milletimiz adına gurur verici bir durumdur.23 Nisan dünya üzerinde bulunan bütün çocukları bir araya getiren, kardeşlik ve insan sevgisi duygularını geliştiren yönleriyle dünya barışına da katkıda bulunan son derece önemli ulusal bayramlarımızdan biridir.Her yıl ülkemizde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği’ne bir çok ülkeden gelen çocuklar katılmakta, şenlikler çerçevesinde bir çok etkinlikler düzenlenmekte, bütün dünyaya dostluk mesajları verilmektedir.
3 3 3
2014-03-04T16:12:43+02:00
Türk Milleti, 23 Nisan 1920'de, Mustafa Kemal ATATÜRK'ün önderliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurarak, yeni bir devletin temelini atmış oldu. Bu tarih, egemenliğin hanedandan alınıp Millete devredilişinin resmen başlangıcını oluşturan bir devrimin tarihidir. Böyle bir devrimin, yüzyıllar boyu, değil gerçekleştirilmesi, hayâl edilmesi bile mümkün değildi. 23 Nisan 1920, sadece TBMM'nin kuruluş günü değildir. Bu gün, aynı zamanda demokratik parlamenter rejimin temelinin de atıldığı gündür. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Mondros silah bırakışması imzalanmış, savaşı kazanan emperyalist ve sömürgeci güçler Anadolu'yu aralarında paylaşmış; Padişah ve Osmanlı Meclisi ve uydu hükümeti bu durum karşısında, sadece kendilerini kurtarma çabası içine girmişti. Mustafa Kemal, Türk Milleti ile birlikte, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan yola çıkmıştı. O'nun birincil amacı ulusal egemenlik ve her bakımdan tam bağımsızlık üzerine yükselen yeni bir Türk Devleti kurmaktı. Bir ulusal uyanışın belgesi olan Amasya Genelgesi'ndeki şu cümle, Mustafa Kemal'in bu konudaki kararlılığını ve Millete verdiği olağanüstü değer ve önemi ortaya koymaktadır: "Milletin bağımsızlığını yine Milletin azim ve kararı kurtaracaktır". Hem Saltanata hem de işgal güçlerine karşı Milli Mücadeleyi başlatan Mustafa Kemal, parlamenter rejimi ve hukuk devleti ilkelerini bu tarihten itibaren resmen yürürlüğe koymuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Milletin temsilcileriyle kurmuştur. Bu nedenle, 23 Nisan Türk Milleti için olağanüstü önemde bir dönüm noktası olmuştur. 23 Nisan, artık her yıl Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaktadır. - Ulusal egemenlik günü olarak kutlanmaktadır, çünkü artık kişi değil Millet söz sahibidir; - Çocuk Bayramı olarak kutlanmaktadır, çünkü her Milletin geleceği çocuklarıdır ve ilk önce onların parlamenter demokrasinin anlamını kavramaları gerekir. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın, uluslararası eğitim, bilim ve kültür konularının çatı organizasyonu olan UNESCO, Türkiye'nin önerisi üzerine, bunu dikkate alarak,her yılın 23 Nisan gününü "Dünya Çocuk Günü" olarak ilan etmiştir. İşte, uluslararası anlam ve önem kazanan bu tarih, 1979'dan beri, Türkiye'de "Uluslararası Çocuk Şenliği" olarak, ülkemizin geleceği olan çocuklarımız tarafından, dünyanın çok sayıda ülkesini temsilen gelen çocuklarla birlikte, coşkuyla kutlanmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış ve Türk Milleti'ne egemenliğin devrediliş tarihi olan 23 NİSAN'ın, tüm dünyada resmen "Dünya Çocuk Günü" olarak ilan edilmesi, dünya tarihinin gösterebilecek emsal bulamadığı bir Türk Devlet Adamının, Mustafa Kemal ATATÜRK'ün, O'nun öncülüğünde gerçekleştirilen Türk Devrimi'nin ve Atatürk İlkelerinin evrenselliğini ortaya koyması bakımından da büyük önem taşır.

Haberin Tamamı İçin: http://www.gazetea24.com/haber/23-nisanin-anlam-ve-onemi-nedir-23-nisanda-ne-oldu-23-nisan-ulusal_23418235.html
GazeteA24.com
1 5 1