Cevaplar

2012-12-29T22:04:09+02:00

Bılmıyorum Pardon Ama Oylarsan Sevınırım ;)

0
2012-12-29T22:29:10+02:00

Yapım eki, isim ya da fiil kök veya gövdelerine gelerek onlardan yeni isimler ya da fiiller türeten ek. Yapım ekleri eklendiği sözcüğünanlamını ya da türünü de değiştirir ve -bazı istisnalar dışında- her zaman çekim eklerinden önce gelir. Yapım eki almış bir sözcüğetüremiş sözcük ya da gövde denir.

Konu başlıkları   [gizle]  1 İsimden isim yapan ekler 2 İsimden fiil yapan ekler 3 Fiilden isim yapan ekler 4 Fiilden fiil yapan ekler 5 Kaynakça İsimden isim yapan ekler [değiştir]

İsim soylu sözcüklerden yeni bir isim soylu sözcük yapan eklerdir. Yeni oluşturulan sözcük genellikle eskisi ile yakın anlam ilişkisine sahiptir.

lik: şeker-lik, kömür-lük, göz-lük, kulak-lık, dost-luk li: köy— , para— , ağaç— , baş—, Ankara-, ev-li siz: su—suz, para—sız, ev—siz ci: göz—, sanat—çı, yol—cu, simit—çi ce: Türk—çe, İngiliz—ce (Eşitlik hâl eki -ce ile karıştırılmamalıdır.) daş: karın-daş > kardeş, çağ-daş, arka-daş, yol-daş, meslek-taş inci: üç-üncü, beş-inci msi: ekşi-msi, acı-msı, meyve-msi cil: ev-cil, et—çil, ben—cil, insan—cıl şın: sarı—şın sal: kum—sal ıt: yaş—ıt ceğiz: kız—cağız, çocuk—cağız cik: tepe-cik, azı-cık, küçü—cük ti: esin-ti, hırıl—tı, cıvıl—tı İsimden fiil yapan ekler [değiştir]

İsim soylu sözcüklerden fiil yapan eklerdir.

le: su-la, taş-la, uğur-la, rahat-la al: çoğ-al, az-al, dar-al l: doğru-l, sivri-l a: kan-a, yaş-a, tür-e, boş-a ar: yaş-ar, mor-ar, sarı-ar de: fısıl-da, horul-da, gürül-de et: yön-et, göz-et ik: gec-ik, bir-ik imse: az-ımsa, benim-se,küçü(k)-mse kır: fış—kır, hay—kır len: ev-len, yaş-lan sa: garip-se, önem-se, su-sa Fiilden isim yapan ekler [değiştir]

Fiil kök veya gövdelerine gelerek isim, sıfat gibi isim soylu sözcükler veya fiilimsiler oluşturan eklerdir:

ce: düşün—ce, eğlen—ce ecek: giyecek,yakacak, aç—acak ak: yat—ak, kaç—ak, dur—ak ge: böl—ge, bil—ge, süpür—ge gi: sev—gi, çal—, as— giç: bil—giç, dal—gıç, başlan—gıç gin: yor—gun, bil—gin, bez—gin, bit—gin i: yaz—ı, öl—ü, yap—ı, çat—ı, kok—u, doğ—u ici: yap—ıcı, gör—ücü, al—ıcı, sat—ıcı ik: kes—ik, aç—ık, göç—ük im: say—ım, seç—im, öl—üm, ölç—üm
0