Cevaplar

2012-12-29T23:53:34+02:00
Düşüncelerini özgürce ifade edebilme Güvenli ve sağlıklı bir okul ve sınıf ortamına sahip olma Bireysel farklılıklarına saygı gösterilmesini bekleme Kendisine ait değerlendirme sonuçlarını zamanında öğrenme ve sonuçlar üzerindeki fikirlerini ilgililer ile tartışabilme Kendisine ait özel bilgilerin gizliliğinin sağlanması Okulun işleyişi, kuralları, alınan kararlar hakkında bilgilendirilme Okul kurallarının uygulamasında tüm öğrencilere eşit davranılması Kendini ve diğer öğrencileri tanıma, kariyer planlama, karar verme ve ihtiyaç duyduğu benzer konularda danışmanlık alma Akademik ve kişisel gelişimini destekleyecek ders dışı etkinliklere katılma Öğrenci meclisi aracılığı ile okul yönetiminde temsil etme ve edilme Okulun tüm fiziki ortamlarından (kütüphane,spor salonu,bilgisayar laboratuarı) faydalanmaSORUMLULUKLARIMIZ


Okulda bulunan kişilerin haklarına ve kişisel farklılıklarına saygı göstermek Ders dışı etkinliklere aktif katılım sağlayarak bu etkinliklerden en iyi şekilde yararlanmak Arkadaşlarının ve okulun eşyalarını korur Zarar vermesi halinde bu zararın bedelini karşılar Sınıfça belirlenen kurallara uyar Okul kurallarına uyar Okul yönetimine (fikir, eleştiri, öneri, çalışmaları ile) katkıda bulunur Arkadaşlarına, öğretmenlerine, tüm okul çalışanlarına saygılı davranır Hiçbir şekilde kaba kuvvet ve baskıya başvurmaz Okul kurallarına uymak (Pazartesi-Cuma törenlerinde, eğitim-öğretim saatlerinde okula girmemek vs) Çocuklarının eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını öncelikle ilgili birimden almak

Kaynak: http://www.forumlord.net/misafir-soru-ve-cevaplari/38797-okuldaki-haklarimiz-ve-sorumluluklarimiz-nelerdir.html#ixzz2GTqbUHpM

0
2012-12-29T23:53:53+02:00

HAKLARIMIZ:

1 Yaşama Hakkı
2Sağlık Hakkı
3 Eğitim Hakkı
4 Seçme ve Seçilme Hakkı
5 Dilekçe Hakkı
6 Kişi Dokunulmazlığı Hakkı
7 Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı
8 Konut Dokunulmazlığı Hakkı
9 Tüketici Hakları
10 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hakları
11 Telif ve Patent Hakkı

DEVLETE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ
1 Vergi vermek
2 Askere gitmek
3 Kanunlara uymak
4 Seçme ve seçilme


Kaynak: http://www.forumlord.net/g-h-i/123037-haklarimiz-ve-sorumluluklarimiz-nelerdir.html#ixzz2GTqWlv79
0