Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-30T00:01:07+02:00

1775 senesidir. Lucia yıllardır Londra'da yaşayan bir Fransızdır. Tellson bankasının temsilcisi Mr. Lorry, Lucia'yı Fransa'ya götürme emri almıştır. Babasının yaşadığını bilme­yen Lucia'yı Paris'teki Defargelerin meyhanesine götürülür. Defargelerin meyhanesinin tavan arasında Lucia'nın babası Dr. Manette sürekli olarak ayakkabı yapmaktadır. Dr. Manet­te, aristokratlar yüzünden (Defargelerin ailesini de mahveden bu aristokratlar, Marki ailesidir.) Bastilla hapishanesinde, çok kötü bir hücrede 18 yıl tek başına yaşamıştır. Bu yüzden akli dengesi bozulmuş, sürekli olarak ayakkabı tamir etmektedir. Lucia ve Lorry, Dr. Manette'i İngiltere'ye götürmek için yola çıktığında Bayan Defarge garip şekilde sürekli örgü örmekte­dir. Örgü örerken ihtilal çıktığı zaman öldürecekleri aristokrat­ların isimlerini saymakla meşguldür.

 

Dr. Manette, Londra'da kızı ve dostlarıyla düzenli bir ya­şam sürer. Mazisini unutmaya çalışır. Hatırladığı zamanlarda garip şekilde yine rahatsızlanmakta, akli dengesini kaybedip ayakkabı tamir etmektedir. Aradan 5 yıl geçer. Dr. Manette ve kızı, Fransız, aristokrat bir ailenin oğlunun mahkemede yargı­lanmasına şahit olurlar. Bu genç, Charles Darnay'dır. Avukat Carton sayesinde kurtulur. Darnay, aristokrat bir ailedendir. Bununla birlikte, ailesinin halka yaptığı zulümlerden nefret et­tiği için Paris'ten ayrılmıştır. Darnay ve Carton bu mahkeme­den sonra sık sık Manette'in evine giderler. Her ikisi de Lucia'ya âşık olur. Lucia, Darnay'ı tercih edince Carton, Lucia'ya hayatını onun için her zaman feda edebileceğini söyler. Lucia ve Darnay evlenirler. Kızları 6 yaşına geldiğinde, Fran­sa'da ihtilal başlamak üzeredir. Darnay'ın amcası Marki'nin bir çocuğu ezmesi ve ölen çocuğa bir hayvan gibi davranması ihtilali tamamen körükler. Defargeler halkla birlikte gizli gizli her gün bir soyluyu öldürmektedir. Paris halkı yoksulluktan bıkmıştır. Zengin ve sorumsuz aristokratlardan nefret etmekte­dirler. Ayaklanma başlar, halk, tüm soyluların başını uçurma­ya başlar. Ayaklanan halk, kendilerine 'Jacgues' ismini takar. Ayaklanmanın başını çeken de Defarge ailesidir.

 

Bütün bu olaylar olurken, Manetteler, Darnay'ın Mar­ki'nin yeğeni olduğunu bilmemektedirler. Marki ailesi pek çok kişiyi ezmiş, Dr. Manette'in de hapis yatmasına sebep olmuştur. Bu yüzden ihtilalde ailenin tüm fertler cezalandırılmış, sa­dece Darnay kalmıştır. Bu ortamda, bir gün Darnay'a bir mektup gelir. Mektupta Paris'e dönmediği takdirde masum hizmetçilerinin öldürüleceği yazmaktadır. Şerefine düşkün bir kişi olan Darnay, bu masumu kurtarmak için Paris'e Jarvis Lorry ile gider. Fakat Paris'e ayak basar basmaz aristokrat ol­duğu için hapse atılır. Halk, aristokrat olan herkesten nefret et­mektedir. Acıma, merhamet duygularını yitiren halk için soy­lu olmak en büyük suçtur. Öyle ki kral ve kraliçenin kesilmiş başları günlerce Paris sokaklarında gezdirilmiştir. Dolayısıyla, çok sevdikleri Dr. Manette'in damadı bile olsa Darnay, soylu olduğu için öldürülecektir. Dr. Manette ve kızı Lucia bu olay üzerine hemen Paris'e gelirler. Fakat Darnay, mahkemeye bi­le çıkarılmaz ve 1,5 yıl hapsedilir, ailesiyle görüştürülmez. Ma­nette'in araya girmesiyle, nihayet mahkemeye çıkarılır ve ser­best bırakılır. Fakat Paris'ten çıkmasına izin verilmez. Kısa bir süre sonra, yine tevkif edilir. Dr. Manette'in en yakın dostları, acımasız Defargeler, Darnay'ı halk düşmanı ilan etmiştir. Bu arada, Lucia'nın hizmetçisi Pross, kardeşi Barsad'ı Paris so­kaklarında görür. Barsad, kötü işlerle uğraşan bir casustur. Lucia'yı derin bir aşkla seven Avukat Carton, Barsad'la onu teh­dit ederek bir anlaşma yapar.

 

Bu arada, bir gelişme olur. Dr. Manette'in yıllar önce yaz­dığı bir belge ele geçirilmiştir. Belgede Darnay'm amcası Marki'nin Bayan Defarge'in kız kardeşini kirlettiği, kız ölüm anında iken Manette her şeyi öğrendiği için hapse atıldığı yazmaktadır. Bu belge üzerine, Dr. Manette'in girişimleri de işe yaramaz ye Darnay'm 24 saat içinde öldürülmesine karar verilir.

 

Carton, bu olay üzerine çok sevdiği Lucia'yı mutlu etmek için Barsad aracılığıyla Darnay'm hücresine girer. Darnay" a çok benzediği için onun yerine giyotine gitmeye karar verir ve Darnay'ı Barsad'a hücreden çıkartır. Kimse durumun far­kına varmaz, Darnay kurtulur. Fakat Bayan Defarge kana su­samıştır ve Lucia ile Darnay'ın küçük kızının da soylu olduçu için öldürülmesini istemektedir. Bu yüzden, onların kald:ç. eve gelir. Bayan Pross'la, kavga ederken kendi silahıyla ken­dini öldürür. Pross, sağır olur. Manette ailesi Paris'ten kaça: İhtilal hâlâ tüm şiddetiyle devam etmektedir.

 
2 5 2
2012-12-30T00:03:33+02:00

.

 

 

ÖZET

1775 senesidir. Lucia yıllardır Londra'da yaşayan bir Fransızdır. Tellson bankasının temsilcisi Mr. Lorry, Lucia'yı Fransa'ya götürme emri almıştır. Babasının yaşadığını bilme­yen Lucia'yı Paris'teki Defargelerin meyhanesine götürülür. Defargelerin meyhanesinin tavan arasında Lucia'nın babası Dr. Manette sürekli olarak ayakkabı yapmaktadır. Dr. Manet­te, aristokratlar yüzünden (Defargelerin ailesini de mahveden bu aristokratlar, Marki ailesidir.) Bastilla hapishanesinde, çok kötü bir hücrede 18 yıl tek başına yaşamıştır. Bu yüzden akli dengesi bozulmuş, sürekli olarak ayakkabı tamir etmektedir. Lucia ve Lorry, Dr. Manette'i İngiltere'ye götürmek için yola çıktığında Bayan Defarge garip şekilde sürekli örgü örmekte­dir. Örgü örerken ihtilal çıktığı zaman öldürecekleri aristokrat­ların isimlerini saymakla meşguldür.

 

Dr. Manette, Londra'da kızı ve dostlarıyla düzenli bir ya­şam sürer. Mazisini unutmaya çalışır. Hatırladığı zamanlarda garip şekilde yine rahatsızlanmakta, akli dengesini kaybedip ayakkabı tamir etmektedir. Aradan 5 yıl geçer. Dr. Manette ve kızı, Fransız, aristokrat bir ailenin oğlunun mahkemede yargı­lanmasına şahit olurlar. Bu genç, Charles Darnay'dır. Avukat Carton sayesinde kurtulur. Darnay, aristokrat bir ailedendir. Bununla birlikte, ailesinin halka yaptığı zulümlerden nefret et­tiği için Paris'ten ayrılmıştır. Darnay ve Carton bu mahkeme­den sonra sık sık Manette'in evine giderler. Her ikisi de Lucia'ya âşık olur. Lucia, Darnay'ı tercih edince Carton, Lucia'ya hayatını onun için her zaman feda edebileceğini söyler. Lucia ve Darnay evlenirler. Kızları 6 yaşına geldiğinde, Fran­sa'da ihtilal başlamak üzeredir. Darnay'ın amcası Marki'nin bir çocuğu ezmesi ve ölen çocuğa bir hayvan gibi davranması ihtilali tamamen körükler. Defargeler halkla birlikte gizli gizli her gün bir soyluyu öldürmektedir. Paris halkı yoksulluktan bıkmıştır. Zengin ve sorumsuz aristokratlardan nefret etmekte­dirler. Ayaklanma başlar, halk, tüm soyluların başını uçurma­ya başlar. Ayaklanan halk, kendilerine 'Jacgues' ismini takar. Ayaklanmanın başını çeken de Defarge ailesidir.

 

Bütün bu olaylar olurken, Manetteler, Darnay'ın Mar­ki'nin yeğeni olduğunu bilmemektedirler. Marki ailesi pek çok kişiyi ezmiş, Dr. Manette'in de hapis yatmasına sebep olmuştur. Bu yüzden ihtilalde ailenin tüm fertler cezalandırılmış, sa­dece Darnay kalmıştır. Bu ortamda, bir gün Darnay'a bir mektup gelir. Mektupta Paris'e dönmediği takdirde masum hizmetçilerinin öldürüleceği yazmaktadır. Şerefine düşkün bir kişi olan Darnay, bu masumu kurtarmak için Paris'e Jarvis Lorry ile gider. Fakat Paris'e ayak basar basmaz aristokrat ol­duğu için hapse atılır. Halk, aristokrat olan herkesten nefret et­mektedir. Acıma, merhamet duygularını yitiren halk için soy­lu olmak en büyük suçtur. Öyle ki kral ve kraliçenin kesilmiş başları günlerce Paris sokaklarında gezdirilmiştir. Dolayısıyla, çok sevdikleri Dr. Manette'in damadı bile olsa Darnay, soylu olduğu için öldürülecektir. Dr. Manette ve kızı Lucia bu olay üzerine hemen Paris'e gelirler. Fakat Darnay, mahkemeye bi­le çıkarılmaz ve 1,5 yıl hapsedilir, ailesiyle görüştürülmez. Ma­nette'in araya girmesiyle, nihayet mahkemeye çıkarılır ve ser­best bırakılır. Fakat Paris'ten çıkmasına izin verilmez. Kısa bir süre sonra, yine tevkif edilir. Dr. Manette'in en yakın dostları, acımasız Defargeler, Darnay'ı halk düşmanı ilan etmiştir. Bu arada, Lucia'nın hizmetçisi Pross, kardeşi Barsad'ı Paris so­kaklarında görür. Barsad, kötü işlerle uğraşan bir casustur. Lucia'yı derin bir aşkla seven Avukat Carton, Barsad'la onu teh­dit ederek bir anlaşma yapar.

 

Bu arada, bir gelişme olur. Dr. Manette'in yıllar önce yaz­dığı bir belge ele geçirilmiştir. Belgede Darnay'm amcası Marki'nin Bayan Defarge'in kız kardeşini kirlettiği, kız ölüm anında iken Manette her şeyi öğrendiği için hapse atıldığı yazmaktadır. Bu belge üzerine, Dr. Manette'in girişimleri de işe yaramaz ye Darnay'm 24 saat içinde öldürülmesine karar verilir.

 

Carton, bu olay üzerine çok sevdiği Lucia'yı mutlu etmek için Barsad aracılığıyla Darnay'm hücresine girer. Darnay" a çok benzediği için onun yerine giyotine gitmeye karar verir ve Darnay'ı Barsad'a hücreden çıkartır. Kimse durumun far­kına varmaz, Darnay kurtulur. Fakat Bayan Defarge kana su­samıştır ve Lucia ile Darnay'ın küçük kızının da soylu olduçu için öldürülmesini istemektedir. Bu yüzden, onların kald:ç. eve gelir. Bayan Pross'la, kavga ederken kendi silahıyla ken­dini öldürür. Pross, sağır olur. Manette ailesi Paris'ten kaça: İhtilal hâlâ tüm şiddetiyle devam etmektedir.

   
0