Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-03T19:20:23+03:00

Güzel sanatların bir dalı olan edebiyatın diğer bilim dallarıyla ilgisi vardır. Bir sanatçının ortaya koyduğu eser psikoloji, sosyoloji, felsefe ve tarih vb. bilimlerle ilgili olabilir. Sanatçı sosyal bir çevre içerisinde yaşar; eserini ortaya koyarken de bu çevreden etkilenir. Ele aldığı eserde kişisel duygu, düşünce ve izlenimlerini anlattığı gibi toplumun gelenek, görenek, inanç gibi değerlerini de ele alabilir. Bir sanatçının yaşamı da ortaya konan eser kadar önemlidir. Örneğin Reşat Nuri Güntekin’in “Çalıkuşu” adlı romanı incelenirken; yazarın içinde bulunduğu ruhsal durumu belirlerken psikolojiden, sanatçının yetiştiği sosyal çevreyi incelerken sosyolojiden; yazarın etkilendiği akımları ve dünya görüşünü belirlerken felsefeden, eserin yazıldığı dönemi incelerken de tarih biliminden yararlanılır. 
Bir edebi eserin değişik bilim dallarından yararlanması edebi esere bilimsel bir eser niteliği kazandırmaz. Çünkü edebi eser her türlü insan etkinliğinden, doğal varlık ve görünüşten faydalanır.Bu nedenle bilim dallarıyla edebi eser arasındaki farklılık güzel sanatlara özgü bakış tarzında ve değerlendirme biçimindedir. 
Edebiyatın diğer bilimlerden yararlanmasının sebebi, işlenen konunun tam anlamıyla eksiksiz bir biçimde işlenmesi için gereklidir.

1 5 1
2012-10-03T19:20:41+03:00

Edebiyat Araştırmalarının Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi
Edebiyatın temel taşı olan dil, diğer bilim dallarının dakullanmak zorunda 
oldukları bir araçtır.Bundan dolayı, edebiyat ile bütün bilim dallarının 
doğrudan bir ilişkisi vardır.
Edebiyat araştırmacıları, edebi çalışmaları esnasında diğer bilim dallarının 
bazı yöntem ve birikimlerinden de faydalanırlar.
Edebiyat araştırmacısı olarak kabul edilen edebiyat tarihçisi ve eleştirmen; 
tarih, psikoloji, felsefe, sosyoloji ve ekonomi gibi bilimlerden faydalanmak 
zorundadır.Tarih biliminin yardımıyla yazarın biyografisini, sosyoloji biliminin 
yardımıyla yazarın yaşadığı çevre şartlarını ve bunları eserine yansıtışını 
tespit eder.Psikoloji yardımıyla da sanatçının eserini yazarken içinde bulunduğu 
ruh durumunu, nelerden etkilendiğini ortaya çıkarmaya çalışır.Yazarı etkileyen 
siyasi ve felsefi görüşler de diğer sosyal bilimler yardımıyla öğrenilebilir.
Edebiyat araştırmalarında özellikle tarih biliminin ilkeleri esas alınır.

0