Cevaplar

2013-01-02T17:03:34+02:00

: Ekvator'aparalel olarak çizildiği varsayılan Hayali çemberlere paralel denir.

Paralel çemberlerinin, Başlangıç paraleline (Ekvator) Olan uzaklığının Açı cinsinden değerineimkb enlem denir. Kısaca yerkürede herhangi BIR noktanın ekvatora Olan uzaklığının Açı cinsinden değerine enlem deriz.

 

Enlemin Etkileri
1. Güneş ışınlarının Düşme acısı kutuplara Doğru'nun küçülür. 
2. Işınların atmosferdeki yolu uzar. 
3. Tutulma Artar ve temperature ta kutuplara Doğru'nun azalır. 
4. Denizlerin sıcaklığı ve tuzluluğu kutuplara Doğru azalır. 
5. Matematik iklim kuşakları oluşur 
6. Bitki örtüsü kutuplara Doğru'nun aralıksız kuşaklar oluşturur. 
7. Tarımın yükselti sınırı, Toktağan kar sınırı (Daimi kar sınırı), Orman Üst sınırı kutuplara Doğru'nun azalır. 
8. Akarsuların Donma suresi kutuplara Doğru'nun uzar. 
9. Gece gündüz arasındaki Zaman Farkı kutuplara Doğru'nun Artar. 
10. Dünyanın çizgisel Dönüş hızı kutuplara Doğru'nun azalır.

Ayni Enlem Üzerindeki Merkezlerde Ortak Özellikler
1. Ekvatora ve kutuplara Eşit uzaklıktadırlar. 
2. Güneş ışınlarını Ayni açıyla alırlar. 
3. Gece-gündüz süreleri birbirine eşittir. 
4. Dünyanın çizgisel Dönüş hızı aynıdır. 
5. Ayni iklim kuşağındadırlar. But Ayni iklim ÖZELLİĞİ görülmeyebilir (Özel konumdan dolayı). 
6. İki meridyen arasındaki Mesafe aynıdır. Bir'in noktanın coğrafi enlemi o noktanın kutup yüksekliğine eşittir. Enlemler ekvatorda kutuba Kadar 0 90 dereceye Kadar sayılıdır derecede. Onun enlem Derecesi 60 dakikaya, verilir.And da 60 saniyeye bölünür. Mesela istanbul 41 derecesi, 0 dakika bir, 16 Saniye Kuzey enleminde yer Alir. Met value Soyle gösterilir 41 derecesi, 0, 16. Enlemler ekvatora yakınlık ve uzaklıklarına GÖRE Asagı enlemler, Orta enlemler ve yukarı enlemler diye adlandırılırlar. Coğrafi enlemleri tesbit etmek for belirli kutup yıldızlarının görünüm açılarını Almak Yahut Ogle güneşinin açısını sekstantla ölçmek Gibi işlemler uygulanır. Bir'in derecelik enlem, Yayı Yaklasik olarak 111 kilometredir. Yer yüzünün basıklığı dolaşmam met UZUNLUK kutuplarda 111.900 km, ekvatorda imkb 110,568 kilometredir. Enlem ve boylamların human hayatında Büyük Önemi vardir. Sefer halinde bulunan BIR gemi Daha yaygın Ucak, bulundugu yerin enlem ve boylamını belirterek yerini belli edebilir. Büyük denizlerde karşılaşılan BIR hadise de met değerle belirtilir. değil: Bir'in enlem Üzerine yer alan two nokta güneş ışınlarını Yıl boyunca Ayni Açı Ile alırlar.

 

 

 


Atmosferin Kalınlığı enleme GÖRE değişir.

Ekvatordan kutuplara gidildikçe yer çekimi Artar.

Gece-gündüz süreleri enleme GÖRE değişir.


Not: Ayni enlem uzerinde yer alan BÜTÜN noktalarda gece-gündüz süreleri aynıdır.
Deniz ve okyanusların temperature ve tuzluluğu kutuplara gidildikçe Artar.

Cisimlerin gölge boylari ekvatordan kutuplara Doğru'nun gidildikçe Artar.

KYK güneyden GYK Kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı artırır.

Yerleşme Özellikleri Yaşam tarzları enleme GÖRE değişir.


Not: Local Government Saat ve yer six Kaynakları dışında Dünyadaki Hemmen Hemmen herşeye etki Eder. değil: Enlemin etkileri Türkiye'de Kuzey-güney doğrultusunda en Genis Alana Sahip Olan Ege ve Doğu Anadolu Bölegesi'nde görülür. değil: Enlem ve paralel birbirlerinin Yerine kullanılırlar.

 

 

Paralellerin Özellikleri
1. Ekvator'un kuzeyinde 90, 90 da güneyinde OLMAK üzere, Toplam 180 paralel olarak bulunur. 
2. Başlangıç paraleli Ekvator'dur. 
3. En Büyük paralel Dairesi Ekvator'dur. 
4. Ekvator'dan kutuplara Doğru gidildikçe paralellerin boylari kısalır. Buna paralel karsilik numaraları büyür. 
5. İki paralel Arası uzaklığa BIR enlem Derecesi denir. Matematik konumu DAHA ayrıntılı olarak belirleyebilmek icin, ona paralel Dairesi 60 dakikaya, onun dakika bir 60 saniyeye bölünmüştür. 
6. 90 ° paralelleri nokta halindedir. 
7. Paraleller birbirleriyle kesişmezler, birleşmezler. 
8. Paraleller Doğu - Batı doğrultusunda uzanırlar. 
9. Ekvator Ile dönenceler arasında Kalan enlemlere alçak enlemler, dönenceler Ile kutup daireleri arasında Kalan enlemlere Orta enlemler, kutup daireleri Ile kutup district arasında Kalan enlemlere de YÜKSEK enlemler denir. 
10. Ardışık two paralel Arası uzaklık Yaklasik olarak 111 km dir. Ayşe uzaklıktan yararlanarak Kuzey güney doğrultusunda ve Ayni meridyen uzerinde bulunan two nokta arasındaki UZUNLUK hesaplanabilir. Paraleller Arası UZUNLUK işlemlerinde SU Yol Takip edilir: Aralarında uzaklığı sorulan Noktalar arasındaki enlem Farkı bulunur. İstenilen merkezlerin onu ikisi de Ayni Yarım kürede imkb, Numarasi Büyük paralelden Küçük paralel çıkarılır. Farkli Yarım küredeler imkb paraleller toplanır. Bulunan paralel Farkı senetle uzaklık Olan 111 Ile çarpılır.

 


Enlem: Dünya üzerindeki herhangi BIR noktanın Başlangıç paraleli Olan ekvator'a uzaklığının açısal değeridir. Q acısı, D noktasının ekvator'a Olan uzaklığının Açı cinsinden değeridir ve D noktasının enlem derecesini vegbigb. Örnek'in: Q açısının DEGERİ 45 imkb, D noktasının enlem Derecesi 45 ° dir.

0