Cevaplar

2012-12-30T11:50:23+02:00

Sıcaklık

Bir maddenin belli bir ölçüye göre, soğukluğunu           veya ılıklığını gösteren nicelik, sıcaklık olarak bilinir.

Bir maddedeki her molekülün kinetik enerjisi farklı            farklıdır. Bütün moleküllerin kinetik enerjilerinin toplamı, toplam           molekül sayısına bölünürse, ortalama kinetik enerjisi bulunur. Bu ortalama           kinetik enerji sıcaklığın bir ölçüsüdür. Bu değerin yüksek olduğu madde           daha sıcak, düşük olduğu maddenin sıcaklığı ise daha düşük demektir.

Bir maddenin ortalama kinetik enerjisi ile orantılı            olan büyüklüğe sıcaklık denir. Bir maddenin sıcaklığı değişiyorsa, çevresine            ısı veriyor ya da çevresinden ısı alıyordur.

Isı

Sıcaklıkları farklı olan maddeler bir araya konulduğunda           aralarında enerji alış verişi olur. Alınan ya da verilen enerji ısı            enerjisi denir.

Isı ve sıcaklık ölçülebilir büyüklüklerdir.                 Isı enerji çeşididir,sıcaklık enerji değildir.                 Isı kalorimetre ile,sıcaklık ise termometre                   ile ölçülür.                 Isı birimi calori veya Joule'dür Sıcaklık                   birimi ise sadece Derece'dir.                 Isı madde miktarına bağlıdır.Sıcaklık ise                   madde miktarına bağlı değildir
0