Cevaplar

2016-02-13T21:10:32+02:00
Allah'ın Zat-i sıfatları: a) Vücut; Varolmak, Allah vardır ve yokluğu düşünülemez. b) Kıdem; Allah"ın varlığının başlangıcı yoktur. c) Beka; Ebediyyet, sonu bulunmamak. d) Vahdaniyyet; Tek ve benzeri olmamak. e) Muhalefetün Lil-havadis; Sonradan yaratılanlara benzemez. f) Kıyam Binefsihi; Allah hiçbir şeye muhtaç değildir Herşey O'na muhtaçtır. Sübut-i sıfatları: a) Hayat; Allah daima diridir. b) İlim; Bilmek Allah geçmiş ve geleceği gizli açık her şeyi bilir. c) Sem'i; İşitmek Allah her şeyi işitir. d) Basar; Görmek Allah her şeyi görür. e) İrade; Dilemek Allah diler ve dilediğini yapar. f) Kudret; Gücü yetmek Allah sonsuz kudret sahibidir her şeye gücü yeter. g) Kelam; Söylemek Allah söz sahibidir. Peygamberlerine duyurmuştur. Kuran Allahin sözüdür. h) Tekvin; Yaratmak Allah yaratıcıdır. Kainattaki her şeyi yaratan Odur....iyi Ödevler :)
0