Cevaplar

2012-12-30T12:41:53+02:00

1. İki Kare Farkı - Toplamı

a2 – b2 = (a – b) (a + b) a2 + b2 = (a + b)2 – 2ab ya da

a2 + b2 = (a – b)2 + 2ab dir.

2. İki Küp Farkı - Toplamı

a3 – b3 = (a – b) (a2 + ab + b2 ) a3 + b3 = (a + b) (a2 – ab + b2 ) a3 – b3 = (a – b)3 + 3ab (a – b) a3 + b3 = (a + b)3 – 3ab (a + b)

3. n. Dereceden Farkı - Toplamı

i) n bir sayma sayısı olmak üzere,

xn – yn = (x – y) (xn – 1 + xn – 2 y + xn – 3 y2 + ... + xyn – 2 + yn – 1) dir.

ii) n bir tek sayma sayısı olmak üzere,

x+ yn = (x + y) (xn – 1 – xn – 2y + xn – 3 y2 – ... – 

xyn – 2 + yn – 1) dir.

4. Tam Kare İfadeler

(a + b)2 = a2 + 2ab + b2 (a – b)2 = a2 – 2ab + b2 (a + b + c)2 = a2 + b2 + c2 + 2(ab + ac + bc) (a + b – c)2 = a2 + b2 + c2 + 2(ab – ac – bc)

n bir tam sayı olmak üzere,

(a – b)2n = (b – a)2n

(a – b)2n – 1 = – (b – a)2n – 1 dir.,

(a + b)2 = (a – b)2 + 4ab

5. (a ± b)n nin Açılımı

 
0