Cevaplar

2012-12-30T12:17:58+02:00

Termik santraller, kömür, akaryakıt veya gaz gibi fosil yakıtların yakılması yoluyla elektrik üretir. Su santrallerde, ocağın kazan bölümünde dolanan su, çok sıcak buhar haline dönüşür ve bu buhar, elektrik akımı üreten alternatörlere bağlı türbinleri çalıştırır. İlk büyük petrol krizi sanayileşmiş Batılı ülkelerde bu tip termik santralların yapımını yavaşlattı. Ancak gene de bu tip santrallar, birçok ülkede enerji açığını kapatmakta görev üstlenmeye devam etmektedir.

Termik santralların ürettiği ısının bir bölümü çevreye atılır. Soğutma suyunun sağlandığı kıyı ve ırmak suları birkaç derece ısınır. Kömürün yanmasıyla oluşan küllerin bir bölümü bacaların elektrostatik filtrelerinden dışarı sızar. Ve nihayet, bütün fosil yakıtlar azot ve kükürt içerir ve bu maddeler yanma sonrasında oksitler halinde atmosfere karışır. Çevre uzmanlarına göre gaz atıklar, ormanlar için son derece zararlı olan asit yağmurlarının en önemli nedenidir.

Termik Santralın Çalışma Yöntemi

Elektrik enerjisine dönüştürülecek olan termik enerjiyi üretmek için, yakıt bir buhar kazanında yakılır. Buhar kazanı, bir ocak ile bir boru demetinden oluşur; boruların içinde dolanan su, burada ısıtılır ve buhar haline geldikten sonra türbinlere gönderilir. Eğer yakıt olarak kömür kullanılıyorsa, bu kömür önce öğütülüp toz haline getirilir; sonra sıcak havayla karıştırılır ve brülörle buhar kazanının yanma odasına püskürtülür. Eğer sıvı yakıt kullanılıyorsa, bu sıvı yakıt önce akışkanlığının artması için ısıtılır, sonra kullanılır.

Termik Santraldeki Enerji Dönüşümleri

Yakıt kullanılarak elde edilen ısı enerjisi kazanda kinetik enerjiye çevrilir.Buradan türbine iletilen enerji mekanik enerjiye dönüşür. Son olarak Alternatöre gelen mekanik enerji burada elektrik enerjisine dönüşür.,

1 5 1
2012-12-30T12:18:34+02:00

Termik Santral nedir?

Elektrik enerjisi elde etmek için kullanılan 3 türlü santral vardır. Bunlar hidroelektrik, nükleer ve termik santrallerdir. Biz bu yazımızda sadece termik santraller hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Termik santral en genel anlamıyla, ısı enerjisini elektrik enerjisine çevirmeye yarayan sisteme verilen addır.

Termik santrallerde, su yüksek basınç altında (150-160 bar) ve yüksek sıcaklıkta (550 derece) buharlaştırılır. Buharlaştırılan yüksek basınçlı su,  alçak basınçlı türbinlere geçerek, buradaki mekanizmayı harekete geçirir. Türbinlere gelen buharın gücü, türbinlerde mekanik bir enerjinin oluşmasını sağlar ve bu mekanik enerji elektrik enerjisine çevrilmiş olur. buyur

1 5 1