Cevaplar

2014-03-04T22:14:58+02:00
Deneyin Amacı:Farklı sıcaklıktaki eşit kütleli iki aynı maddenin ısısının akış yönünü tespit etmekHazırlık Soruları:Bir buz parçasını sıcak bir ortama bıraktığımızda eridiğini gözlersiniz. Nedenlerini tartışınız.Kullanılan Araç ve Gereçler:1.büyük boy beherglas4.saç ayak 7.saat2. küçük boy beherglas -2 adet5. amyantlı tel ? 2 adet8.derece silindir3.ispirto ocağı 6.termometre Deney Düzeneği:  Deneyin Yapılışı:1.Farklı sıcaklılardaki sulardan eşit kütleler alınız.2.Büyük beherglasa soğuk su küçük  beherglasa da sıcak su koyup, 
aynı anda iki ayrı termometreyle
suların sıcaklıklarını ölçüp kaydediniz.3.Küçük beherglastaki sıcak suyu büyük beherglasın içine 
dökerek termometreyle suların sıcaklık değişimini gözleyiniz.
Deney Sonucu:Sıcak ve soğuk suları birbiri içinde karıştırdığınız halde ısı alış verişi olmuştur.Yani sıcak sudan soğuk suya doğru ısı akmıştır.
Sıcak su soğurken soğuk olan su ısınmış ve sıcaklığı artmıştır.
Teorik Bilgi:Sıcaklıkları farklı iki madde yan yana gelince sıcaklığı fazla olan
maddeden sıcaklığı az olan maddeye doğru ısı akarak sıcaklığı
fazla olanın sıcaklığı düşerken az olanın sıcaklığı yükselir.Isının 
akış yönünü sıcaklıklar belirler yani ısının akış yönü sıcaktan
soğuk alana doğrudur.
            Sıcak suya parmağımızı batırıp suyu sıcak hissettiğimizin
sebebi çaydanlıktaki suyu kaynatmak tencerede pişirdiğimiz yemek
hep ısının sıcaktan soğuğa aktığını gösteren örnektir.
5. Sınıf Fen ve Teknoloji Isının Akış Yönü Deneyi adlı içeriğimiz Fen ve Teknoloji » Deneyler kategorisi altında bulunmaktadır. 
2 3 2
en iyi seçermisin
İki kişi yanıt verince en iyi seçilebiliyor
peki :)