Cevaplar

2012-12-30T13:21:55+02:00

DNA da toplam 4400bu kadar mölükül vardır

0
2012-12-30T13:27:55+02:00

NÜKLEİK ASİTLER 1 DY
1. …Tüm hücrelerde nükleik asit bulunur.
2. …Virüslerde yönetici molekül bulunur.
3. …Bütün virüslerde DNA bulunur.
4. …DNA bakterilerin çekirdeğindedir.
5. …Deoksiriboz DNA’nın yapısındadır.
6. …DNA’dan DNA ve RNA oluşur.
7. …RNA polimeraz enzimi ile DNA kendini eşler.
8. …DNA’da A=T G=S’dir.
9. …DNA’nın molekülleri karşılıklı fosfat şekeri ile bağlıdır.
10. …Birinci zincir sağlam ise diğerini onarır.
11. …Çekirdek, mitokondri, kloroplast ve ribozomda DNA bulunur.
12. …Hücre yönetimini DNA protein sentezi ile sağlar.
13. …DNA A, G; S; T; U nükleotitlerinden oluşur.
14. …A ile T arasında 2’li , G ile S arasında üçlü hidrojen bağı varır.
15. …Nükleotitler baza göre adlandırılır.
16. …Nükleik asitler şekere göre adlandırılır.
17. …Nükleotitler alt alta fosfat şeker bağıyla birleşir.
18. …Nükleik asitler baziktirler.
19. …DNA genlerden oluşur.
20. …DNA proteinle kromozomlardan oluşur.
21. …DNA’nın yapısında aminoasit bulunur.
22. …DNA kalıtımı eşleme ile yapar.
23. …Sinir hücrelerinde kalıtım eşleme ile olur.
24. …DNA her zaman sitoplâzmada bulunur.
NÜKLEİK ASİTLER 1 BOŞLUK DOLDURMA
1. Nükleotitler …………………… adlandırılır.
2. DNA’da ……….. nükleotitlerin ………………. şekeri bulunur.
3. Nükleotitler……………… ve ……………… bağlanır.
4. DNA ………………, ……………….., ………………….. ve
bakterilerin ………… bulunur.
5. DNA kendini …………… olarak eşler.
6. DNA’dan DNA oluşmasına ………………… denir.
7. DNA’dan RNA oluşturan enzim ………………. dır.
8. DNA’dan DNA oluşumu ……………….. enzimi ile olur.
9. DNA’nın eşlenmeleri ……………….dır.
10. DNA’dan PS(………..)BS(……………)NS(…………)OBdir.
11. DNA hücrelerinin yönetimini …………… olayı yapar.
12. DNA …………….. dır ve …………dir.
13. DNA ……………………. birlikte ………………oluşturur.
14. DNA ………………., ……………., ve ………………… oluşur.
15. DNA sentezinde ……………. Oluşur.
16. DNA sentezi demek ……………………demektir.
17. DNA zincirleri baştan sona açılması …………. olacak demektir.
18. Belli bir bölgenin açılması ……………….. dır.
19. DNA da her zaman ………., ……….., ………….dır.
20. DNA’ların farklı olmasının nedeni ………….., ……………dır.
Nükleik asitler yorum soruları
1-DNA nın önemi?
…………………………………………………………………….
2-DNA nın bulunduğu yerler?
…………………………………………………………………….
3-DNA nın eşlenmesi nasıl olur?
…………………………………………………………………………
4- DNA nın kendini onarması nasıl olur?
…………………………………………………………………………..
5-Nükleotid nedir?
………………………………………………………………………….
6-Gen nedir?
…………………………………………………………………………..
7-DNA polimeraz enziminin görevi nedir?
…………………………………………………………………………
8-Kromozom nedir?
DNA: 1D 2D 3Y 4Y 5D 6D 7Y 8D 9Y 10D 11Y 12D 13Y 14D 15D 16D
17D 18Y 19D 2OY 21Y 22D 23Y 24Y

0