Cevaplar

2012-12-30T13:45:13+02:00

çok oynadıkmı sağlığa zararlıdır bunu bilirsin zaten rahat haraket etmemizi engeller kaslarımız çalışmaz

1 1 1
2012-12-30T14:03:51+02:00

Yaşlılık döneminde yaşanan en önemli sosyal sorunlardan birisi yaşlıların
bakımıdır. Her ne kadar 65 yaş ve üzerindeki her yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç
olmasa da hastalanma riski ve fiziksel yetersizlikleri nedeniyle yardıma ihtiyaç
duyma olasılığı artmaktadır. Bu dönemde görülen fonksiyonel ve fiziksel
yetersizlikler nedeniyle yaşlı bireyler ve aileleri toplumsal bakım alternatifleri
arasından birini seçme ile karşı karşıya kalmaktadır. Evde bakım hizmetleri farklı
meslek üyelerinin işbirliği ve eşgüdümüyle sağlık hizmetleri yanında yaşlıların
sağlık sorunlarını, sosyal ihtiyaçlarının karşılanma düzeyi ile birlikte ele alarak
hizmetlerin yaşlı ve ailesine kendi ev ortamında sunulduğu bir hizmet modeli
olarak görülmelidir. Evde bakım hizmeti yaşlıların kendi evlerinde ya da
çevrelerinde bağımsız olarak yaşayabilmelerini sağlayarak yaşam kalitesini
artırmayı amaçlamaktadır. Dolayısıyla evde bakım hizmetleri sosyal ve sağlık
hizmetlerinin geniş bir bölümünü kapsamaktadır. Aileler ve toplum yaşlı
bireylerin koruma, bakım, destek ve tedavisinde anahtar rol oynamaktadır.
Anahtar kelimeler: Evde bakım, yaşlı, aile
Advantages and disadvantages of home care in the aspect of
elderly and family
Abstract
One of the most important problems, which are experienced during the old ages, is
caring of older people. Older people, who are 65 years-old or older, may need the
care because of the risk of being sick and physical inadequacy, even if they are not
sick and don’t need any care. The older people and their families face to select one
of the social care alternatives because of functional and physical inadequacies
during this period. Home care services should be considered as a service model,
which services are provided to the older people and their families at home as
handling the health problems of the older people together with meeting level of
their social needs as well as the health services by the cooperation of different
occupational groups. Home care service aims to increase the life quality of the older
people as providing that older people live independently in their social
environments and at their homes. Therefore, home care services cover the major
part of the social and health services. Families and society play a key role in the
security, care, support and treatment of the older people.

0