Cevaplar

2012-12-30T14:04:45+02:00

 

ANASAYFA / Eğitim Sayfaları / Kimya

Element, Metal, Ametal ve Yarı Metallerin Özellikleri
Tarih: 13.03.2008
Element: Tek cins atom içeren ve kimyasal yöntemlerle daha basit bileşenlere ayrıştırılamayan maddelerdir. Elementler sembollerle gösterilir. Fe, Cu, Au gibi elementler tek atomlu; O2, H2, P4, S8 gibi elementler çok atomludur. Elementler metal, ametal ve yarı metal olarak sınıflandırılır.

Metallerin genel özellikleri
Parlaktırlar. Isı ve elektriği iyi iletirler Tel ve levha haline getirilebilirler. Oda koşullarında (civa hariç) katıdırlar. Serbest halde tek atomlu olarak bulunurlar. Bileşiklerinde yalnız pozitif değerlik alırlar. Genellikle oksitlerinin sulu çözeltisi baz özelliği gösterir. Kendi aralarında bileşik oluşturamazlar. Alaşım denilen homojen karışımları oluştururlar. Pirinç (Zn+Cu), Lehim (Pb+Sn) gibi
Ametallerin genel özellikleri;
Görünümleri renkli ya da mattır. Isı ve elektriği iletmezler (grafit hariç). Tel ve levha haline getirilemezler, kırılgandırlar. Oda koşullarında katı, sıvı ve gaz halinde bulunabilirler. Serbest halde molekül yapılıdırlar. Bileşiklerinde pozitif ve negatif değerlik alabilirler. Genellikle oksitlerinin sulu çözeltisi asit özelliği gösterir. Metallerle ya da kendi aralarında bileşik oluşturabilirler.
Yarı metallerin özellikleri:

Bazı özellikleri metallere bazı özellikleri de ametallere benzeyen elementlerdir. B, Si, Ge, As, Se, Sb, Te, Po ve Bi yarı metaldir.
Tümü oda sıcaklığında katı haldedir. Orta derecede iletkendirler. Erime ve kaynama sıcaklıkları yüksektir. Kendi aralarında ve ametallerle yaptıkları bileşiklerde kovalent bağlıdırlar.
2 5 2