Cevaplar

2015-06-17T10:10:52+03:00
* Orta Asya kökenlidirler. M.Ö. 4000 yılında güney Mezopotamya’ya gelmişlerdir.

* Şehir devletleri halinde yaşamışlardır. (Ur Uruk Kiş Lagaş Nippur)

* Rahip – Kral özelliği görülür.

* Çok tanrılı inanç vardır ahiret inançları zayıftır.

* Ziggurat denilen çok katlı çok amaçlı tapınakları vardır.

* M.Ö. 3000 yılında çivi yazısını bulmuş ve tarihi çağları başlatmışlardır.

* Urgakina kanunları tarihte bilinen ilk yazılı kanunlardır. (Bilinen ilk hukuk devleti Sümerler).

* Kanunlar hafiftir ve fidye esası vardır.

* Gılgamış Yaratılış Tufan gibi dini nitelikli destanları vardır.

* Herkes askerdir.

* Taş olmadığı için kalıcı mimari eserleri yoktur.

* Astronomi takvim matematik gelişmiştir.                                                                                                                                                                         Bunlar sadece bilgiler          

1 4 1