Cevaplar

2012-10-03T19:42:41+03:00
1. DNA'nın bir zincirindeki timinin karşısına,diğer zincirinde hangi organik baz gelir?     guanin     urasil     sitozin     adenin   2. 500 nükleotitten meydana gelen DNA zincirinde 200 timin olduğuna göre,sitozin sayısı ne olmalıdır?     50     100     200     250   3. Aşağıdakilerden hangisinin yapısında DNA molekülü bulunur?     çekirdek zarı     hücre çeperi     kromatin iplik     hücre zarı   4. Aşağıdakilerden hangisi yavru döllerin ana-babalarından farklı karakterler taşımalarına neden olamaz?     eşeysiz üreme     mutasyon     eşeyli üreme     crossing-over   5. Aynı türden bireylerin erkekleri ile dişilerinin aynı karaktere ait genlerine ne ad verilir?     arı döl     alel gen     melez döl     dominant gen   6. Bir anne babanın üç çocuğu erkek olmuştur.Dördüncü çocuğunda erkek olma olasılığı kaçtır?     4/4     3/4     1/2     1/16   7. Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal özelliklerin belirlendiği canlı birimidir?     sentrozom     gen     RNA     fenotip   8. Aşağıdakilerden hangisinde genler çift olarak bulunmaz?     solucanın kas hücrelerinde     köpeğin karaciğer hücrelerinde     buğdayın yaprak hücrelerinde     kurbağanın sperm hücrelerinde   9. Nükleotitlerin yapısını kuran maddelerden hangisi inorganiktir?     deoksiriboz     urasil     fosfat     adenin   10. Nükleik asitlerde kaç çeşit nükleotit vardır?     4     5     7     8   11. Aşağıdakilerden hangisi DNA molekülünün özelliği değildir?     Ribonükleik asit moleküllerinden yapılmıştır.     Nükleotit dizileri dev yapılı moleküllerdir.     Işık mikroskobunda görünmeyip,elektron mikroskobunda görünürler.     Eşlenerek kendilerine benzer moleküller yapabilirler.   12. RNA molekülü nerede sentezlenir?     çekirdek     ribozom     sitoplazma     kendi üzerinde   13. Hemofili hastalığı bakımından taşıyıcı bir anne ile hasta bir babanın oğul döllerinde aşağıdaki sonuçlardan hangisi yanlıştır?     Erkeklerin % 100'ü hemofili olur.     Kızların %50'si hemofili olur.     Kızların %50'si taşıyıcı olur.     Erkeklerin %50'si normal olur.   14. Melez iki canlının çaprazlanmasından,hangi oranda dominant karakterde fertler meydana gelir?     1/4     2/4     3/4     4/4   15. Bezelyelerde sarı tohum rengi dominanttır.Melez sarı bezelye ile yeşil bezelye çaprazlandığında,hangi oranda yeşil bezelye elde edilebilir?     1/4     1/2     3/4     3/8   16. Aşağıdakilerden hangisi mutasyona örnektir?     Güneş etkisiyle derideki bronzlaşma     kaza sonucu kolunu kaybetme     DNA'nın bir kısmının kopması     DNA'nın kendini eşlemesi   17. Ayşe,Mehmet'e kan verebiliyor.Nalan,Mehmet ve Ahmet'e kan verebiliyor.Ancak,Ahmet,Mehmet'ten kan alamıyor.Buna göre,hangi iki kişinin kan grubu kesinlikle aynı olamaz?     Ayşe-Mehmet     Mehmet-Ahmet     Ahmet-Nalan     Nalan-Ayşe   18. İki melez bezelyenin çaprazlanmasından meydana gelen saf ırk-ressesif karakter oranı,aşağıdakilerden hangisidir?     1/4     2/4     3/4     4/4   19. Altı parmaklı bir baba ile melez beş parmaklı ananın ilk çocuğunun,altı parmaklı olma ihtimali nedir?(altı parmaklılık çekinik)     %100     %75     %50     %25   20. Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal bir özellik değildir?     göz rengi     boy uzunluğu     kan grubu     saç uzunluğu


CEVAPLAR:
D-A-C-A-B-C-B-D-C-D-A-A-C-B-C-C-A-C-D

 

   
1 4 1