Cevaplar

2012-12-30T16:38:46+02:00

1. Bilim ve sanatla ilgili belli bir konuda yazar, bilim adamı, sanatçı veya bir düşünürün, özel toplantılarda dinleyicilerine karşı düşüncelerini, bilgilerini açıklamak, öğretmek amacıyla yaptığı konuşmalara —- denir. Bilimsel bir düşünceyi, akademik bir konuyu, orijinal bir görüşü anlatmak, bir tezi savunmak bu türün en belirgin amacıdır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) mülakat   B) münazara   C) konferans   D) panel   E) forum

2. —- bir başkanın yönetiminde, küçük bir tartışmacı grubunun izleyiciler önünde belli bir konuya ilişkin görüş ve düşüncelerini belirttikleri grup tartışmasıdır. Bir başkan tarafından yönetilir ve konuşmacı sayısı beş altı arasında değişir. Sonunda başkan konuşmaları toparlayarak görüşleri özetler.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Sempozyum   B) Münazara   C) Konferans   D) Panel   E) Sunum

3. "Tartışma ve tartışma başkanı" ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Tartışmada konuşan kişinin sözlerine müdahale edilmez, kişi saygıyla dinlenir.
B) Başkan istediği konuşmacıya istediği kadar süre verebilir.
C) Tartışmacılar söz almadan konuyla ilgili görüş bildiremez.
D) Konuşmacılar lafı uzatmadan, kısa ve öz olarak görüşlerini aktarır.
E) Başkan, konuşmaların sonunda görüşleri toparlayarak belli bir sonuca ulaşır.

4. Herhangi bir konu üzerinde zıt düşüncelerin karşılıklı olarak savunulmasına —- denir. İki grup tarafından karşıt düşünceler tartışılır, burada önemli olan düşüncenin doğruluğu değil, savunmanın iyi yapılmasıdır. Çünkü doğruluğuna inanılmayan, taraftarı az olan bir düşünce bile, iyi savunulduğu zaman çok kişi tarafından takdir edilebilir.
Bu parçada tanıtılan sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Söylev   B) Mülakat   C) Sempozyum   D) Münazara   E) Konferans

5. Bir dinleyici topluluğu karşısında özellikle bilim, sanat ve fikir ağırlıklı konularda değişik konuşmacıların önceden hazırlanmış bir dizi konuşma yapmalarıdır. Her konuşma 5-20 dakika ile sınırlıdır. Ele alınan ortak konu çeşitli yönlerden incelenir, değişik görüşler ve yorumlar dile getirilir.
Bu parçada özellikleri verilen sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tartışma   B) Mülakat   C) Sempozyum   D) Forum   E) Konferans

6. Dinleyenleri coşturmak ve belli bir amaca yöneltmek; onlara bir duyguyu, bir düşünceyi, bir isteği, bir ülküyü aşılamak; önemli açıklamalarda bulunmak için yapılan etkili, coşkulu konuşmalara denir. Bu tür konuşmalar; dinleyenlerin seviyelerine, hayal güçlerine, duygularına, ilgilerine göre hazırlanır. Dinleyenleri düşündürür, onlarda ilgi uyandırır, onları coşturur, onlara beklenen davranışı yaptırır.
Bu parçada tanıtılan sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Söylev   B) Mülakat   C) Sempozyum   D) Forum   E) Konferans

7. Herhangi bir sosyal konu ya da sorun üzerinde, uzman kişi ya da kişilerle yapılmış konuşmalardır. Toplumun tamamını ya da bir kısmını ilgilendiren her alanda "görüşme" yapılabilir. Bu konuşmalar, genellikle yazıya geçirilip gazete ve dergilerde yayımlanmaktadır. 
Bu parçada özellikleri verilen sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tartışma   B) Mülakat   C) Panel   D) Forum   E) Sunum

8. Sempozyumda konuşmalardan sonra konuşmacılar, birbirlerine konu ile ilgili sorular sorabilirler. Böylece sempozyumdan "—-" geçilir. Bu tartışmalara sonradan seyirciler de katılırsa "—-" geçilmiş olur. 
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) mülakata – foruma
B) sunuma – münazaraya
C) panele – foruma
D) konferansa – panele
E) foruma – açık oturuma

 

CEVAP ANAHTARI 1-C 2-D 3-B 4-D 5-E 6-A 7-B 8-C 9-E 10-D 11-C 12-E 13-E 14-D
Sponsorlu Bağlantılar 
1 4 1