Cevaplar

2012-12-30T16:28:35+02:00

sözleri düzenleme beste müzikleri filan öylee

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-30T16:28:52+02:00

HAZIRLIK VE BAŞLANGIÇ DÖNEMİ

Bu sürede Orta Asya'da, Horasan ve Semerkant'ta Ali Şir Nevai, Hüseyin Baykara, Abdülkadir Meragi ve Şadi gibi değerli sanatçılar yetişir.

KLASİK DÖNEM

Klasik Dönem'in İlk Bölümü: Meragalı Abdülkadir'den Itri'ye kadar sürer. 1360-1712 yıllarıdır.İstanbul her türlü kültürün merkezi olmakta ve klasik formun en güzel örnekleri verilmektedir.
Bu dönemin ünlü isimleri:Abdülkadir Meragi, Gazi Girayhan, Hatip Zakiri, Abdülali Efendi, Behram Ağa ve Itri'dir.

Son Klasik Dönem: Itri'den Hamamizade İsmail Dede Efendi'ye kadar uzanır. 1778-1846 yıllarıdır. Yenileşme, batıya dönüş çabaları, Lale Devri'nin etkisi görülür. Yine bu dönemde iki önemli sanatçı, kendilerinden önce yaşadıkları zamanın eserlerini birer belgeye kaydederek birçok eserin kaybolmasını önlediler. Bunlar: Ali Ufki Bey ve Kanterimoğlu'dur. Yine bu dönemde Seyyid Nuh, Ahmet Ağa, 3.Selim, Ebubekir Ağa, Zaharya, Kantemiroğlu, İlya, Ama Kadri Bey, İsmail Ağa, Ali Ufki Bey, Hafız Şeyda, Abdülhalim Çavuş gibi değerli sanatçıları görüyoruz.

 
NEO-KLASİK DÖNEM

Dede Efendi (1773-1836) ile Zekai Dede (1825-1897) arasında kalan tarihleri kapsar.Klasizmin yeni bir anlayış içinde yorumu demektir.
Klasik Dönem ile Romantik Dönem arasında bir geçiş dönemidir. Sanatsal kurallara dayanarak sekil ve kompozisyonu değiştirmeden ruh ve yapı bakımından değişik ölçülere göre yapılmış sanat eserlerini kapsar.
Sadullah Ağa, Dellalzade İsmail Efendi, Basmacı Abdi Efendi, Şakir Ağa, Tanburi Emin Ağa, Mustafa İzzet Efendi, Tanburi Ali Efendi, Zeki Mehmet Ağa, Medeni Aziz Efendi, Latif Ağa dönemin ünlü sanatçılarıdır.

ROMANTİK DÖNEM

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sanat eserlerine his ve hayalin hâkim olduğu bu dönemin Zekai Dede (1825-1897) ve Hacı Arif Bey (1831-1895) yıllarında başladığı var sayılır.Hacı Arif Bey'in kişiliğinde en üst düzeye ulaşmış, Şevki Bey'le devam etmiş, 20. yüzyılın ortalarına kadar sürmüştür.
Dönemin sanatçıları: Medeni Aziz Efendi, Tanburi Ali Efendi, Hacı Faik Bey, Hacı Arif Bey ve Şevki Bey'dir. Daha sonra Lem'i Atlı ve Suphi Ziya Bey sayılabilir.

Son Dönem: 20. yüzyılın ortalarından günümüze kadar süregelen dönemdir.

 

0