İlkçağ Anadolu uygarlıklarından biri olan Hititler güçlü bir uygarlık kurmuşlardır. Aynı dönemde yaşayan uygarlıklardan farklı bazı gelişmeler sağlamışlardır.
Hititlerin aşağıdaki hangi özelliği ve gelişmesi, çağdaş uygarlıklara göre bir üstünlük sayılmaz?
A) Tarih yazıcılığını başlatmış olmaları
B) Kadınlara mülkiyet hakkı tanımaları
C) Yönetimde Pankuş Meclisi'nin bulunması
D) Çoktanrılı bir inanç sistemine sahip olmaları
E) Temizliği dinsel bir gerek haline getirmeleri

1

Cevaplar

2012-12-30T16:49:21+02:00

e şıkkı deilmi bunu cevabı diğeri üstünlük sağlar 

0