Cevaplar

2015-07-19T15:28:13+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
sayfa 4: 1. Osmanlı Devleti’nin en geniş sınırlarının gösterildiği haritayı (ekte ilk resim) inceleyerek bu coğrafyada günümüzde hangi devletlerin olduğunu belirleyiniz. CEVAP: (ekte ilk resim)  2. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” sözünden yola çıkarak Osmanlı tarihini öğrenmenin günümüz için önemini açıklayınız. CEVAP: osmanlı devleti bir emek ve çabanın ürünü olarak kurulmuş bir imparatorluktu. kuruluşundan çöküşüne kadar 600 yıl boyunca tarih sahnesinde hatalı/uygun yöntemlerle yerini aldı. bu tarihi öğrenerek, koskoca bir devletin nasıl kurulduğu, nasıl geliştirildiği ve hangi nedenlerden ötürü çöküp tarihten silindiğini öğrenmek; aynı hataları yapmadan, aynı çaba, emek ve gayretle büyük işler yapabilmek mümkün olabilecektir. atatürk, bu sözüyle buna dikkat çekmiştir.
sayfa 5: 1. XIV. yüzyıl başlarında Avrupa’daki siyasi ve dinî çatışmaların Osmanlı Devleti’nin kurulup gelişmesindeki etkileri nelerdir? CEVAP: avrupa'nın dini ve siyasi anlamdaki karışıklığı, osmanlıların rumeli ve anadolu'daki bizans toprakları üzerindeki hakimiyet kurma ve bu toprakları ele geçirme çabalarını olumlu yönde etkilemiştir. birbiriyle çatışan avrupa hristiyan devletleri, osmanlı'ya karşı tam bir ittifak ve kuvvet meydana getirememiş, bu durum osmanlı'nın hızla rumeli'de yayılmasına imkan sağlamıştır. dahası oluşturulan haçlı kuvvetleri, osmanlı ordusu karşısında başarı elde edememiştir.
sayfa 6: 1. Haritaya (ekteki 2.resim) göre Anadolu’nun siyasi durumu hakkında neler söyleyebilirsiniz? CEVAP: anadolu'da tam bir türk birliği sözkonusu değildir. parça parça türk beylikleri bulunmaktadır.
2. Osmanlı Beyliği diğer beyliklerle kıyaslandığında kurulduğu bölgenin coğrafi konumunun avantajları neler olabilir? CEVAP: en büyük avantajı zayıf düşmüş bizans imparatorluğunun topraklarına yakın olmasıdır. nitekim osmanlılar, diğer türk beylikleriyle mücadele etmezden evvel bizansa saldırmış ve onun istanbul hariç neredeyse tüm topraklarını zaman içinde ele geçirmişlerdir. ayrıca osmanlı beyliğinin bulunduğu coğrafya, doğu'dan gelecek her türlü istila ve saldırıya karşı korunmalıdır. çünkü ara bölgede başka türk beylikleri bulunmaktadır.
sayfa 7: 1. Bizans’ın içinde bulunduğu siyasi durumun, Osmanlı Beyliği’nin güçlenmesindeki etkileri nelerdir? CEVAP: bizans'ın içinde bulunduğu siyasi bunalım hem tekfurlar arasında hem de bizans'ın merkezi istanbul'da karışıklık ve huzursuzlukların ana kaynağı olmuştur. kuruluşundan itibaren sürekli bizans üzerine giden osmanlılar, bu siyasi kargaşa ve kaos ortamını çok iyi değerlendirmişler, kimi tekfurları yanlarına çekerek kimi toprakları ise savaşarak kendi devletlerine katmayı becermişlerdir. siyasi çalkantıların olduğu bizans, bu durum karşısında toprak kaybını kabullenmiş ve osmnalı'ya karşı tedbir almak cüretini gösterememiştir. bunun sonucunda çok kısa sürede bizans, istanbul hariç anadolu ve rumeli taraflarındaki topraklarını hızla kaybetmiştir.
2. Ahilerin Osmanlı Devleti’nin kuruluşundaki katkıları neler olabilir? CEVAP: ahiler en başından osman bey'i desteklediler. osmanlı'nın manevi gücü ve dinamiği oldular. öyle ki ele geçirilen bölgelerin yönetimi ve şekillendirilmesi hakkında hep ahilere danışılıyordu. ahiler osmanlı beyliğini her yönden; siyasi, sosyal, tüm alanlarda yönlendirmişler; osmanlı beylerine danışmanlık yapmışlardır.
3.Şeyh Edebali’nin Osman Bey’e yaptığı nasihati dikkate alarak Osman Bey’i nasıl bir yönetim anlayışına yönlendirdiğini tartışınız. CEVAP: şeyh edebali osman bey'i adalet üzere olmaya davet etmiştir. bundan başka osman bey'i; sakin, soğukkanlı olmaya, akılla ve sağduyuyla hareket edip, insana değer vererek beyliğini büyütmesini ve yönetmesini nasihat etmiştir.
sayfa 8: 1. Bilecik’in fethedilmesi Osmanlı Devleti’ne ne gibi katkılar sağlamıştır? CEVAP: bilecik şehri maden bakımından zengindi. osmanlılar bilecik'i ele geçirerek ileriki dönemlerde buradaki madenlerden yararlanıp silah ihtiyacını karşılayacaktı.
2. Türkiye Selçuklu Devlet adamlarının Osmanlı Devleti’nde görev almalarının faydaları nelerdir? CEVAP: moğol zulmünü ve baskını görmüş ve yaşamış, anadolu selçuklu devleti'nin çöküşüne şahit olmuş, buna karşılık devlet yönetimini ve örgütlenmesini bilen bu beyler, osmanlı beyliği'nin devlet teşkilatlanması, ordu yönetimi gibi pekçok yönetim meselesi hakkında kendi tecrübe ve bilgilerini osmanlılara aktarmıştır. (diğer 2 soru ekteki 4.resimde)
3 5 3