Cevaplar

2012-12-31T11:40:38+02:00

ÜÇGEN VE ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Bir doğru üzerinde olmayan (doğrusal olmayan) A,B,C gibi üç noktanın birleşiminden oluşan kapalı şekleÜÇGEN denir.Bir üçgen noktalar kümesidir ve içinde bulunduğu düzlemi üç ayrı  kümesine ayırır. Bunlar; 

a)Üçgenin İçinde Kalan Noktalar Kümesi
b)Üçgenin Kendisi
c)Üçgenin Dışında Kalan Noktalar Kümesi

 

Bir Üçgenin Temel Elemanları

1.Üçgenin Kenarları:[BC],[AC],[AB] 
doğru parçalarına “Üçgenin Kenarları” denir.
Kenar uzunlukları karşılarındaki açıların 
kenarlarıyla adlandırılırlar. 

2.Üçgenin İç Açıları:Üçgenin iki kenarının
oluşturduğu her bir açı “Üçgenin İç Açısı” olarak 
adlandırılır. Bir üçgenin iç açıları toplamı 180º`dir.

3.Üçgenin Dış Açıları:Üçgenin iç açılarının
komşu bütünleri olan açılara 
“Üçgenin Dış Açıları” denir. Bir dış açı 
kendisine komşu olmayan iki iç açının 
toplamına eşittir. Bir üçgenin iç açısıyla 
dış açısının toplamı 180º`dir. Bir üçgenin 
dış açıları toplamı ise 360º`dir.


Bir Üçgenin Yardımcı Elemanları 

1.Üçgenin Yüksekliği:Üçgenin bir köşesinden
karşı tarafa indirilen, köşe ile  arasında 
kalan doğru parçasına “Üçgenin Yüksekliği” 
denir.”H” ile gösterilir.


2.Üçgenin Kenar Ortayları:Üçgenin bir köşe
ile bu köşenin karşısındaki kenarın orta
noktasını birleştiren doğru parçasına 
“Üçgenin Kenar Ortayı” denir. “V” ile 
gösterilir.


3.Üçgenin Açı Ortayı:Üçgenin açılarını iki eş açıya bölen doğruların,köşe ile kenar arasında kalan doğru parçasına
“ÜÇGENİN AÇI ORTAYI” denir. ” N” ile gösterilir.


Üçgenin Kenarları Arasındaki 
Bağıntılar

Bir üçgende iki kenarın uzunlukları toplamı üçüncü kenar uzunluğundan büyük;iki kenar uzunluğunun farkı, üçüncü kenarı uzunluğunda küçüktür.

Üçgenin Açıları Arasındaki Bağıntılar

Bir üçgende, bir köşedeki iç açı ile dış açının toplamı 180º`dir.

Bir üçgende, bir dış açının ölçüsü, kendisine komşu olmayan iki iç  toplamına eşittir.


Üçgenin Kenar Uzunluklar ve Açıları 
Arasındaki Bağıntılar

Bir üçgende ölçüsü büyük olan kenar karşısında büyük açı, küçük olan kenar karşısında küçük kenar vardır. 

Üçgenin Çeşitleri

1.Kenarlarına Göre Üçgenler
a)Çeşit Kenar Üçgen:Üçgenin kenarlarının 
hepsi farklıysa bu üçgene “Çeşit Kenar Üçgen”
denir.
b)İkiz Kenar Üçgen:Üçgenin kenarlarının 
iki tanesi eşit olan üçgene “İkiz Kenar Üçgen” 
denir. Bir ikizkenar üçgenin, taban açıların 
ölçüleri birbirine eşittir. 
c)Eşkenar Üçgen:Üçgenin kenarlarının hepsi eşit
olan üçgene “Eşkenar Üçgen” denir. Bir eşkenar
üçgenin iç açıları 60º `dir.

2.Açılarına Göre Üçgenler
a)Dar Açılı Üçgen:Üçgenin açılarından her birinin
ölçüsü 90º`den küçük olan  “Dar Açılı Üçgen” denir.
b)Geniş Açılı Üçgen:Bir açısı geniş açı olan üçgene 
“Geniş Açılı Üçgen” denir.
c)Dik Açılı Üçgen:Açılarından birisi dik açı
olan üçgene “Dik Açılı Üçgen” denir.

Üçgenin Alanını ve Çevresini Bulma

Üçgenin çevresini bulabilmek için 
kenarlar toplanır.
Ç = a + b + c
Üçgenin alanını bulmak için yükseklikle 
kenar çarpılır ve ikiye bölünür.h x a h x b h x c 
A= --------- = --------- = --------
2 2 2

ÖZEL ÜÇGENLER

(7; 24; 25) dik üçgeni

(7; 24; 25) dik üçgeni 

Dik üçgenlerin dik kenarları 7 ve 24 ile orantılı ise hipotenüs 25 ile orantılıdır.


 

(45°; 45°; 90°) üçgeni[B] 

(45°; 45°; 90°) üçgeni Bu üçgen ikizkenar dik üçgendir. Dik kenarlar birbirine eşittir. 
Hipotenüsün uzunluğu dik kenarların uzunluğunun2 katıdır


 

(30°; 60°; 90°) üçgeni 

(30°; 60°; 90°) üçgeni 
Eşkenar üçgenin yarısı olan bu üçgende, 30° nin karşısındaki kenarın uzunluğu hipotenüs uzunluğunun yarısı ve 60° nin karşısındaki kenarın uzunluğu 30° nin karşısındaki uzunluğunun 3 katıdır.
 

 

İkizkenar üçgende tepe noktasından çizilen yükseklik hem kenarortay hemde açıortaydır. 

0